Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SGL2004 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Zorunlu 4 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencinin bilim ve bilimsel yöntem kapsamında, pozitivist yaklaşımla bir konuyu ele alarak, araştırma tasarlayıp (sorun belirleme, araştırma konusunun saptanması, örnekleme, yazın tarama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), istatistiki yöntemlerle metodolojiye uygun olarak sunmasını ve raporlamasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, öğrencinin başta tez ve proje olmak üzere, araştırmalarla ilgili, araştırma probleminin belirlenmesi, konu başlığını saptanması, araştırmanın planlama ve tasarımı için temel olan araştırma metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve raporlamasını içermektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derste takrir yöntemi ile konular anlatılmakta, interaktif tartışmalarla kavramları anlamaları ve bilgisayar programı ile hipotez testlerini yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Altunışık R. vd. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya. • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara. • Day A.R. (2004). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, 9. Baskı, Tübitak Yayınları, Ankara. • Hayran O. (2012). Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Yayınları, İstanbul. • Orhunbilge N. (1997). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Avcıol Basım, İstanbul. • Özdamar K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik, 5. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir. • Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni (2013). Der: Kaptanoğlu Y.A., Beşir Yayınları, İstanbul.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRE İŞCİ
Ofis/Oda No 1440
Telefon 02163302070
E - Posta emre.isci@marmara.edu.tr
Web http://abys.marmara.edu.tr/emre.isci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 12.00-13.00;Perşembe 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.
  • Araştırma süreci ve bileşenlerini bilir.
  • Hipotez testleri konusunda karar verebilir.
  • Alıntı, atıf ve diğer referans yöntemlerini bilir ve araştırmayı raporlar.
  • Araştırma etiğine uygun davranır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık İşletmeleri, Araştırma ve İstatistik İlişkisi
2 Bilgi kuramı ve pozitivizm (Doğrulanabilirlik, Paradigma ve Yanlışlanabilirlik İlkesi)
3 Araştırma süreci I (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Araçları, Yazın taraması)
4 Araştırma süreci II (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Teknik ve Araçları, Yazın taraması)
5 Araştırma süreci ve Araştırma türleri
6 Örnekleme yöntemleri
7 Araştırmalarda hata kaynakları (Sık yapılan hatalar, Tip 1/Tip 2 Hata, BIAS) ve Temel istatistik kavramlar (Değişkenler, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, normal dağılım vb.)
8 Ara Sınav Haftası
9 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
10 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
11 İstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri)
12 İstatistiksel Yöntemler (Non-parametrik önemlilik testleri)
13 İstatistiksel Yöntemler (Non-parametrik önemlilik testleri)
14 Nitel araştırma
15 Araştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 30 90
Ödev ve Hazırlığı 1 24 24
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 21 21

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5