Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 CHEM1007 Basic Chemistry Zorunlu 1 6,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genel kimya hakkındaki temel bilgileri kazandırmak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, Power point sunumları ile anlatım, Ödev verme

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brown, LeMay, Bursten, “Chemistry, The Central Science”. 12th Edition, 2011, Pearson. Chang, R., Chemistry, Mc Graw Hill, 2007

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • atomun yapısının bilir ve modellerini açıklar.
  • elementlerin periyodik özellikleri ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.
  • gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar.
  • kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.
  • katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Atom, Molekül ve İyonlar
2 Kimyasal Formüller ve Denklemler
3 Atomun Elektronik Yapısı
4 Kimyasal Bağlar
5 Periyodik Tablo ve Elementler
6 Gazlar
7 Sıvılar ve Katılar
8 Arasınav
9 Çözeltiler ve Çözünürlük
10 Kimyasal kinetik
11 Asit baz dengesi
12 İyonik Denge
13 2.Arasınav
14 Çözelti Reaksiyonları
15 Yükseltgenme ve İndirgenme
16 Final sınavı çalışması
17 Final

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 14 56
Ödev ve Hazırlığı 8 3 24
Arasınav ve Hazırlığı 20 2 40
Final ve Hazırlığı 20 1 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5