Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2024 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 4 4,00 0 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Cerrahi hastanın bakımında verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Klinik uygulama, grup tartışması, problem çözme, soru-cevap, vaka analizi.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Fortunato N. Berry&Kohn's Operating Room Technique. 2000. 2. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2010). A Karadakovan, F Eti Aslan (Eds), Nobel Kitapevi, Adana. 3. Philips NM (2007). Berry & Kohn’s Operating Room Technıgue. 11th ed., Edition, Mosby Elseıver, St Louise. 4. Fraise AP, Lambert PA, Maillard JY (2004). Principles and Practice of Disinfection, Preservation & Sterilization, 4th Ed, Blackwell Publishing. 5. Alexander's Care of The Patient in Surgery (2003). JC Rothrock (Ed), 13th ed., Mosby, St Louis. 6. Basavanthappa BT (2009). Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., New Delhi. 7. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L (2007). Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseıver, St. Louıs. 8. A textbook of perioperative care (2009). Woodhead K, Wicker P (Eds), Elseiver Churchill Livingstone, Edinburg.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen yaygın cerrahi girişim gerektiren durumlarda hasta merkezli perioperatif bakımı uygular.
  • Cerrahi girişim için ameliyathanenin hazırlanmasına ve ameliyat girişimine asiste eder.
  • Cerrahi aseptik tekniği kullanır.
  • Yaşam bulgularını sürdürmek için desteklenmesi gereken kritik hastanın bakımını uygular.
  • Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik önlemleri açıklar.
  • Ekip çalışmasına katılır.
  • Geçirilecek/geçirilen cerrahi girişime özgü hasta ve ailesini eğitir.
  • Taburculuk eğitimini uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Enfeksiyon önlem ve kontrolü
2 Yara Bakımı
3 Yanık Bakımı
4 Hemorajik şok
5 Ameliyat öncesi bakım
6 Ameliyat sırası bakım
7 Ameliyat sonrası bakım
8 Ara sınav
9 Gastrointestinal sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı
10 Gastrointestinal sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı
11 Karaciğer, safra, pankreas cerrahisi ve hemşirelik bakımı
12 Meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı
13 Solunum sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı
14 Kardiyovasküler cerrahi ve hemşirelik bakımı
15 Endokrin sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı
16 Ders çalışma haftası
17 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12