Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 COMM2060 Communication Models and Techniques Zorunlu 3 3,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İletişim kuram ve yöntemleri ile ilgili yaklaşımlar. İletişim olgusu ve kavramı, iletişim türleri, çağdaş iletişim ortamı. Dil, düşünce, tasarım ilişkisinin göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirilmesi.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1. Kavram olarak iletişim 2. İletişime ilişkin araştırmaların tarihi, farklı yaklaşımlarla iletişim olgusu (sibernetik, antropoloji, psikoloji, göstergebilim) 3. Bireyler arası iletişim ve kitle iletişimi 4. Toplumda iletişim süreci, iletişim kanalları 5. İletişim teknikleri (yazı, baskı, posta, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar, yeni medya) 6. Temel iletişim kuramları ve modelleri (Laswell, Shannon&Weaver, Dance, Defleur, Osgood’ın Modelleri) 7. Göstergebilim (bir yaşam alanına göstergebilim gözüyle bakmak) 8. Gösterge, aşırı gösterge, dizge 9. Masal, görüntü, video çözümleme 10. Dil, düşünce, anlam, tasarım ilişkisi 11. Tasarımı yapılan bir ürünün işlevsellik, güvenilirlik, sağlamlık, estetik ve emniyet faktörleri açısından göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirilmesi 12. Ürünlerin görsel yapılarının kullanıcı tarafından ürün bilgi ve bildirilerinin doğru olarak algılanması ve yorumlanmasını sağlayacak veriler.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derse ait sunum notları, proje bazlı ödevler (iletişim modeli oluşturma ve göstergebilimsel analiz), çözümleme için masal, resim, video, reklam örneklerinin analizleri ve yorumları, öğrencilerin kendilerine ait tasarım örneklerinin iletişim yaklaşımıyla analizleri

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişim Bilimi -Judith Lazar, Göstergebilime giriş- Fatma Erksan, İletişim Modelleri-Denis McQuail Sven Windahl.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Çeşitli durumlarda sözel ve sözsüz becerilerin uygun bir yelpazesini kullanabilirler
  • Bireyler ve / veya gruplarla etkileşim kurma
  • Bilgi, fikir ve görüşleri tutarlı bir şekilde sunmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 E-posta ile güçlü iletişim kurma şekli
2 Diğer iletişim teknolojileri
3 Etkin mesaj hazırlama süreci I
4 Temel organisazyon planlamaları II
5 Mesajın başlangıcı, bitmesi ve bestelenmesi
6 İş mektupları
7 Memorandumlar ve özel zaman kazandıran mesaj medyası
8 Ara Sınav Haftası
9 Rapor yazma
10 Kısa raporlar
11 Uzun rapor hazırlama
12 Gramer, stil
13 Noktalama
14 Sözlü sunumları geliştirme stratejileri
15 İş Başvuru süreci I
16 İş Başvuru süreci II ve iş görüşmeleri
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 22 22
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi