Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE4197 Engineering Project - I Zorunlu 7 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğretim üyesi gözetiminde bir sistemin araştırılması, incelenmesi, önerilmesi ve tasarlanmasının takım projesi olarak tamamlanması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Detaylı şekilde belirlenmiş mühendislik probleminin farklı dersler de edinilmiş bilgi ve becerilerin sentezlenmesi yoluyla incelenmesi. Takımlar; sistemin problemini tespit ederek, öğrenilmiş tekniklerle modelleyerek, literatür taraması yaparak, veri toplayarak, sistem tasarımı, analizi ve sentezi yaparak, projenin durumu hakkında sunumlar yaparak ve rapor yazarak mevcut bilgilerini geliştirirler. Projenin yapıldığı kurum temsilcileri ve proje danışmanı ile toplantıları içerir. Düzenli derse katılım ve her hafta hazırlık gereklidir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıf içi tartışmalar, takımların sunduğu çalışmaların değerlendirilmesi, kurum yöneticileri ve proje danışmanı ile toplantılar. Dersin öğretim üyesine haftalık raporlar. Proje çalışma planını takip etmek ve şartların gerektirdiği şekilde değiştirmek. Kapsamlı literatür taraması yapmak. Modelleme ve iyileştirme tekniklerini kullanarak gerçek bir sistemin yeniden tasarlanması. Rapor yazımı ve sözlü sunumlar.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Her proje kendi alanından farklı kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi SEMİH ÖZEL
Ofis/Oda No 1230
Telefon 02163480292
E-Posta semih.ozel@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İyi iletişim ve sunum becerilerinin ilerletilmesi
  • Önerilen sistemin gerekliliğini argümanlar ile destekleyerek başkalarıyla müzakere etmeyi öğrenmek
  • Proje yönetimi teknik, araç ve becerilerinin gerçek bir problemde kullanılması
  • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin kullanılması
  • Gerçek bir sistemin analiz edilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Proje takımlarının oluşturulması
2 çalışılacak olası proje konuları ve kurumlar için önerilerin hazırlanması
3 takımlar proje konusunu, çalışılacak kurumu ve bölümden bir danışmanı belirler
4 projenin yapıldığı kurumlarla ilk toplantı ve sonuçların sınıfta sunumu
5 haftalık çalışma planının hazırlanması ve proje danışmanı ile öğretim üyesi tarafından onaylanması
6 sunumlarda kullanılan araç, prensip ve tekniklerin tartışılması
7 takımlar literatür araştırmasına başlar ve projenin daha iyi anlaşılması için farklı kaynakları çalışır
8 Ara Sınav Haftası
9 Takımların literatür taramalarını sunmaları
10 takımlar projedeki problemin daha detaylı incelemesi için veri toplamaya başlarlar
11 probleme yönelik modelin geliştirilmesi ve modelin uygulanacağı sistemin analizi
12 varsayılan modele dayanarak toplanan verinin analizi
13 varsayılan modelin analiz sonuçlarına göre test edilip geliştirilmesi
14 proje raporunun ilk taslağının yazılıp sınıfa sunulması
15 final sunumu haftasına hazırlık olarak sunumun ve raporun geliştirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Proje ve Hazırlığı 1 20 20
Sunum ve Hazırlığı 4 10 40
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Rapor ve Hazırlığı 4 10 40

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5