Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 MGT4065 Entrepreneurship and Small Business Management Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amaçları, esas itibariyle Doğuştan gelen, ancak Genişletilebilen bir özellik olan Girişimcilik anlayışını oluştururken, bunu bir Yatırımcının daha çok Eğitime ve Deneyime bağlı özelliğinden farklılaştırmak; Toplumsal, Siyasal ve İktisadi Dalgalanmalar açısından daha kırılgan olan Küçük İşletmelerin Normal Koşullardaki kadar Krizler altındaki Yönetimini de öğrenmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Girişimciliğe Giriş (H1+2); Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler (H3); İş Olanaklarına karşılık Gereksinimler/İstekler/Talepler Kuramı (H4); Analitik ve Stratejik Düşünmeye karşılık Yaratıcılık ve İnovasyon (H5); Kayıt-dışı/Suça ilişkin İşlere karşılık Kayıtlı İşletmeler (H6); Yatırımcı, Yönetici ve Müşa- vir/Danışmana karşılık Girişimci (H7); Arasınav öncesi Çalışma Haftası (H8); Arasınav (H9); Arasınav Konularına ilişkin Değerlendirme ve Açıklama-lar (H10); Davranış Biçimleri ve Profilleri hakkında bireysel ve Grup halinde Vaka Çalışması (H11); H11 Vaka Çalışmasına ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar(H12); İş Planı ve ilgili 5N+1K+1O (H13); Küçük İşletmelerde Yönetim İlkeleri (H14); Bir Mikroevren olarak İşletme Dünyası (H15); Krizler ve Yönetimi (H16); Final Sınavı öncesi Çalışma Haftası (H17); Final Sınavı (H18).

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıfta verilen Toplu Dersler, Ofiste Birebir Dersler, Vaka Çalışması, Proje

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Scarborough, N., & Zimmerer, T. 2000. Effective small business management: An entrepreneurial approach (6th edition). Upper Saddle Creek, NJ: Prentice Hall Text: Hatten, Timothy S. (2016). Small Business Management (6th ed.) Mason, OH: South-Western. ISBN: 978-1-285-86638-3

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi GÜLFEM TUZKAYA
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenilen teknikleri gerçek durum olaylarında kullanmak
  • Normal Koşullar kadar Krizler ortamındaki Çok-boyutlu bir Çevrede Yaratıcı/Yenilikçi Girişimcilik Konularını tamamlayan veya genişleten Yönetsel Uygulamaların gerekliliğine vakıf olacaklardır
  • Bir taraftan, Girişimcilik Stratejisinin Temel Soruları olan (Olmalı/Yapılmalı mı? Nasıl? Nerede? Ne Zaman? Niçin? Ne? Kime/Kiminle?)'yi sorar ve diğer taraftan ilgili Eksiklikleri giderirken, aynı zamanda bir İş Planının gerekliliğini görecekler, ve son olarak
  • Kayıt-dışına/Suça ilişkin İşlerin de, Ahlaki/İnsani/Toplumsal Mülahazalar dışında, ilke olarak aynı temellere dayandıkları gerçeğini algılayacaklar
  • Dersin sonlarına doğru öğrenciler, ilgili Ana Yetkinliklerin önemini kavramış olarak, sırasıyla Girişimciyi, Yatırımcıyı, Yöneticiyi ve Müşavir/Danışmanı anlayabilecek ve bu doğrultuda kendi Kariyer Yollarına karar verebilecekler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Girişimciliğe Giriş
2 Girişimciliğe Giriş
3 Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler
4 İş Olanaklarına karşılık Gereksinimler/İstekler/Talepler Kuramı
5 Analitik ve Stratejik Düşünmeye karşılık Yaratıcılık ve İnovasyon
6 Kayıt-dışı/Suça ilişkin İşlere karşılık Kayıtlı İşletmeler
7 Yatırımcı, Yönetici ve Müşavir/Danışmana karşılık Girişimci
8 Ara Sınav Haftası
9 Arasınav Konularına ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
10 Davranış Biçimleri ve Profilleri hakkında Bireysel ve Grup halinde Vaka Çalışması
11 Davranış Biçimleri ve Profillerine ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
12 İş Planı ve ilgili 5N+1K+1O
13 Küçük İşletmelerde Yönetim İlkeleri
14 Bir Mikroevren olarak İşletme Dünyası
15 Krizler ve Yönetimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 25 25
Proje ve Hazırlığı 1 35 35
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5