Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3074 Ergonomics Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu kursun amacı öğrencilere iş etüdü ve ergonominin prensiplerini ve tekniklerini öğreterek insan makine sistemlerinin tasarımının ve etkileşiminin en iyilenmesini sağlamaktır. Öğrencilere ilgili teknikleri çeşitli sektörlerde kullanmak ve uygulamak üzere gerekli yetkinliğin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İş etüdü (Metot etüdü ve zaman etüdü), Ergonomi (Fiziksel ergonomi, Bilişsel ergonomi, fiziksel iş çevresi, iş sağlığı ve güvenliği)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, sınıf içi uygulamalar, sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. B.W.Niebel, A.Freivalds Methods, Standards, and Work Design. Eleventh Edition, (2003) 2. Wickens, W. D., Lee, J. D., Liu, Y., Gordon Becker, S. E. An Introduction to Human Factors Engineering. (2nd ed.).Pearson Prentice Hall.(2004) ISBN: 0-13-183736-2

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi HÜSEYİN SELÇUK KILIÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Antropometrik veri kullanarak ergonomik tasarım yapabilir.
  • İşi sorgulayabilir ve analiz edebilir.
  • Tasarım parametrelerini uygulayabilir ve çalışan ile çalışma koşulları, iş istasyonu, kullanılan alet ve ekipmanlar arası uyumu arttırabilir.
  • Üretimin etkinliğini zaman, malzeme, çaba ve kaynak israfının yok edilmesi ile arttırabilir.
  • Uygun bir zaman ölçüm tekniği kullanarak (Direk zaman etüdü, PMTS) ilgili işin standart süresinin bulunmasında kullanabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş sistemleri tasarımına giriş (Dersin genel içeriği ve kapsamı, üretkenlik, iş etüdü ve ergonominn temel tanımları ve ilgili sistemlerin tarihsel gelişimi)
2 Metot Etüdü (Metot etüdünün tanımıi kapsamı, amaçları, adımları ile şekil ve diyagramlar)
3 Metot Etüdü (Şekil ve diyagramlara devam, sınıf uygulaması)
4 İş ölçümü (İş ölçümünün tanımı, kapsamı ve amaçları, iş ölçümünde kullanılan metotlar)
5 İş ölçümü (Kronometraj tekniği, tempo belirleme ve paylar, önceden belirlenmiş zaman sistemleri ve sınıf uygulaması)
6 İş ölçümü (Kronometraj tekniği, tempo belirleme ve paylar, önceden belirlenmiş zaman sistemleri ve sınıf uygulaması)
7 İş ölçümü (Standart data sistemleri, İş örneklemesi ve sınıf uygulaması)
8 Ara Sınav Haftası
9 Ergonomiye giriş (Tanımı, kapsam ve amaçlar, insan-makine sistemleri, ergonomideki temel alanlar)
10 Fiziksel ergonomi (İnsan fizyolojisi, antropometri ve tasarım, iş tasarımı prensipleri, iş çevresi, makine ve ekipmanlar)
11 Fiziksel ergonomi (Çevresel faktörler, ofis ergonomisi, ofis ergonomisi için yazılım)
12 Bilişsel ergonomi (Bilgi teorisi, insan bilgi işleme modeli, temel bilişsel işler ve bilişsel iş için tasarım prensipleri)
13 İş güvenliği ve sağlığı (Endüstriyel kazalar ve yaralanmalar, meslek hastalıkları ve bozuklukları, ilgili kanunlar ve performans göstergeleri)
14 Dönem ödevi sunumları
15 Dönem ödevi sunumları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 0
Proje ve Hazırlığı 1 30 30
Ödev ve Hazırlığı 4 10 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5