Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 ACC4017 Financial Accounting Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genellikle "İşletmenin Dili" olarak adlandırılması nedeniyle Muhasebenin İş Yaşamındaki anlamını ve kullanımını oluşturmanın yanısıra, ortağı olan Finansın ve de Mali Tahlilin rollerini vurgulamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Muhasebenin Tarihçesi ve Evrimi (H1); Muhasebe İlkeleri ve Kuralları (H2+3+4); Yönetim Muhasebesi, Bilişim Sistemleri ve Maliyet Muhasebesi (H5); Muhasebe Çevrimi (H6+7); Arasınav öncesi Çalışma Haftası (H8); Arasınav (H9); Arasınava ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar (H10); Bilan-ço Türleri ve ilgili Girdiler (H11+12); Gelir-Gider Tablosu Türleri ve ilgili Girdiler (H13+14); Nakit Akışı ve Fon Akışı Tabloları (H15); Başlıca Finans İl-keleri ve Mali Tahlil (H16+17); Final Sınavı (H18).

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıfta verilen Toplu Dersler, Ofiste Birebir Dersler, Proje

Staj Durumu

YOK

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Ders Kitabı: "ACCOUNTING: The Basis for Business Decisions", Robert F. MEIGS ve Walter B. MEIGS >/= 9. Basım, McGraw Hill * Önerilen Kaynaklar: - "ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI VE MALİ TABLOLAR", TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)/Ankara, - "GENEL MUHASEBE", TC Anadolu Üniversitesi Yayın No:873/Açıköğretim Fakültesi Yayın No:462

Dersin Web Sayfası

YOK

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi CEM ÇAĞRI DÖNMEZ
Ofis/Oda No 317
Telefon 02163480292
E-Posta cem.donmez@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Teknik muhasebe literatürü hakkında fikir sahibi olacaklardır.
  • (Muhasebenin) İlgili kuruluşun mevcut işlemleriyle geleceğini sağlama ana rolünü üstlenen Finansla aralarındaki karşılıklı ilişkileri öğreneceklerdir.
  • Bir taraftan gayrımeşru, yasal olmayan ve ahlak-dışı uygulamalar belirtilirken, Mali Tabloların ilgili İşletmenin Durumunu yansıtmada ne denli önemli olduklarını kavrayacaklar.
  • Sadece ilgili Şirketin Ortakları ve Yönetimi açısından değil, ve fakat Paydaşlarına, potansiyel Yatırımcılarına ve özellikle Kamu Yetkililerine yönelik rolünün önemini kavrayacaklar,
  • Dersin sonlarına doğru öğrenciler, etkili ve randımanlı kullanımıyla Muhasebenin İş Dünyasında ne denli yaşamsal olduğunu anlayacaklar,

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Muhasebenin Tarihçesi ve Evrimi
2 Muhasebe İlkeleri ve Kuralları
3 Muhasebe İlkeleri ve Kuralları
4 Muhasebe İlkeleri ve Kuralları
5 Yönetim Muhasebesi, Bilişim Sistemleri ve Maliyet Muhasebesi
6 Muhasebe Çevrimi
7 Muhasebe Çevrimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Arasınava ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
10 Bilanço Türleri ve ilgili Girdiler
11 Bilanço Türleri ve ilgili Girdiler
12 Gelir-Gider Tablosu Türleri ve ilgili Girdiler
13 Gelir-Gider Tablosu Türleri ve ilgili Girdiler
14 Nakit Akışı ve Fon Akışı Tabloları
15 Başlıca Finans İlkeleri ve Mali Tahlil
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 5 2 10
Sunum ve Hazırlığı 2 4 8
Rapor ve Hazırlığı 1 3 3
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5