Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 HUK1035 Genel Hukuk Zorunlu 1 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genel Hukuk dersi ile, hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında yeni başlayanlara bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Hukukun amacı ve ideal hedefi olan adalet, hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması, insan haklarına saygı, devletin bir hukuk devleti olması gibi kurallar inceleme konusu olacak, hukukun genel kavramları, hukuka genel bir bakış açısı altında bir sistem içinde açıklanmaya çalışılacaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hukukun temek kavramlarının ele alınması, Muhtelif Hukuk Dallarının Tanıtılması, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukukuna ilişkin temel bilginin öğrencilere kazandırılması.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Hukuk Bilgisi, Yazar: Prof. Dr. Abdullah Dinçkol. 2012

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ARDA ATAKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel hukuk kavramlarını açıklayabilir
  • Hukuki muhakeme yürütme hakkında bilgi sahibi olur
  • Hukuk kurallarının türlerini bilebilir
  • Hukuki sorumluluğu öğrenir
  • Vatandaş olarak temel haklarını öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplumsal İlişki ve Hukuk Kuralları, tanımı ve özellikleri
2 Objektif Hukuk Kuralları ve Başlıca Hukuk sistemleri
3 Hukuk Kurallarının Ahlak ve Din Kuralları İle karşılaştırılması
4 Pozitif Hukukun Kaynakları
5 Hukuk Kurallarının Türleri
6 Türk Hukukunda Gerçek ve Tüzel Kişilik
7 Hukukta İrade ve Hukuki İşlemlerde İnsan İradesinin Rolü
8 Ara Sınav Haftası
9 Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler ve Hukuki İlişkiler
10 Kamu Hukuku Kapsamına Giren Hukuk Dalları
11 İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku
12 Özel Hukuk Kapsamına Giren Hukuk dalları
13 Hukuk Kurallarının Yaptırımı
14 Hak kavramı ve hak türleri
15 Borç ilişkisi ve özellikleri
16 Sözleşme türleri
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Araştırma ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 28 28
Final ve Hazırlığı 1 35 35

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5