Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2001 Hastane İşletmeciliği Zorunlu 3 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Modern sağlık hizmetleri arzında en ileri teknolojik uygulamalar ve tedavi tekniklerinin gerçekleştirildiği ve sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarında önem ve payları giderek artan hastanelerin, etkili ve verimli şekilde yönetilmelerine duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe artığı için, hastanelerin günümüz sağlık sistemi içinde üstlendikleri roller, örgüt yapısı, birimleri ve sistem yaklaşımı çerçevesinde üstlendikleri işlevler teorik bilginin yanı sıra örnek olayları, istatistik verileri, görsel ve işitsel materyaller aracılığıyla öğrenciye tanıtılmak. Günümüzün modern yönetim anlayışı çerçevesinde hastanede etkili ve verimli yönetimi mümkün kılacak yönetim bakış açısının ve araçlarının öğrenciye kazandırılmasını amaçlamak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hastane İşletmeciliği dersinde, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık hizmetleri üretiminde rol oynayan unsurlar, sağlık kuruluşu türleri ve sağlık hizmetleri piyasası, rekabet, Türkiye'de hastane organizasyonu, sınıflandırması, türleri ve özellikleri ele alınmakta, hastanelerdeki çeşitli klinik ve idari birimlere ve faaliyetlere yönelik saha uygulamaları hakkında öğrencilerden grup ödevleri hazırlayarak sınıfa sunmaları istenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, örnek olay, ödev.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ş. Burak Bekaroğlu, Hastane İşletmeciliği Dersnotları Hikmet Seçim, Hastane Yönetim ve Organizasyonu, 1991, Küre Yay. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği (2015), Arıkan Yay.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞEVKİ BURAK BEKAROĞLU
Ofis/Oda No 439
Telefon 2163302070/1432
E - Posta bbekaroglu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/sevkiburak.bekaroglu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Hastaneyi tanımlar ve türlerini sınıflandırır
  • Sağlık sistemi içinde hastanelerin işlevlerini tanımlar
  • Piyasa türlerini listeler ve sağlık piyasasında rekabeti yorumlar
  • Tarihsel süreçte hastane organizasyonlarının gelişimini açıklar
  • Hastane organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeler ve işlevlerini analiz eder

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi
2 Sağlık ve hastalık kavramı, dayanıklı tüketim malı olarak sağlık, sistem bakış açısıyla sağlık sağlık sistemi ve genel ekonomik sistem ilişkisi,
3 İktisadi üretim faktörleri ve sağlık hizmetlerine uyarlanması
4 Sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve değişimi,
5 Sağlıkta vakıf modeli ve evrimi ,Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları
6 Sağlıkta sektör tanımı ve piyasa örgüt modelleri
7 Vaka çalışması/Belgesel film gösterimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Hastanelerde kamu ve özel sektör ayrımı, sağlıkta kurumsallaşma/şirketleşme, sağlık hizmetlerinde girişimcilik
10 Hastane organizasyonuna genel bakış, hastane örgütlenme modelleri
11 Hastane tıp hizmetleri organizasyonu
12 Hastane hemşirelik hizmetleri ve bakım yönetimi
13 Hastane idari birimleri örgütlenmesi
14 Hastane hizmetlerinde dış kaynak kullanımı
15 Hastane yönetiminde güncel yaklaşımlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Proje ve Hazırlığı 1 14 14
Ödev ve Hazırlığı 1 14 14
Sunum ve Hazırlığı 1 7 7
Araştırma ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5