Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3044 Human Factors Engineering Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersle amaçlanan insan sistem ara yüzünün tasarlanmasında kullanılan prensipler ve tekniklerin öğretilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders kapsamında insan-sistem ara yüzünün tasarlanmasında ele alınacak faktörler, tasarım teknikleri, insan fizyolojisi, antropometrisi, fiziksel ve zihinsel iş yükü konuları ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, sınıf içi uygulamalar, sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. B.W.Niebel, A.Freivalds Methods, Standards, and Work Design. Eleventh Edition, (2003) 2. Wickens, W. D., Lee, J. D., Liu, Y., Gordon Becker, S. E. An Introduction to Human Factors Engineering. (2nd ed.).Pearson Prentice Hall.(2004) ISBN: 0-13-183736-2

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi HÜSEYİN SELÇUK KILIÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İnsan faktörleri mühendisliği kavramlarını hem mevcut işlerin değerlendirilmesinde hem de yeni sistemlerin tasarlanmasında kullanarak ergonomik tasarım yapabilir.
  • İnsan makine sistem performansına ilişkin bilişsel ve fiziksel yetkinlikleri ve sınırlandırmaları belirleyebilir.
  • Tasarım parametrelerini uygulayabilir ve insan ile çalışma koşulları, iş istasyonu, alet ve ekipmanlar arasındaki uyumu arttırabilir.
  • Zaman, malzeme, iş gücü ve kaynak israfını ortadan kaldırarak üretim etkinliğini arttırabilir.
  • Ergonomi yazılımı kullanabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş sistemleri tasarımı ve insan faktörleri mühendisliğine giriş
2 Tasarımın genel prensipleri
3 İş ortamı ekipman ve alet tasarımı
4 Statik ve tekrarlı iş tasarımı
5 İş fizyolojisi
6 Manüel taşıma işleri
7 Ergonomik risk değerlendirme
8 Ara Sınav Haftası
9 Bilişsel ergonomi
10 Zihinsel iş yükü
11 Sürdürülebilirlikte insan faktörleri
12 İnsan hataları, kazalar ve güvenlik
13 Ergonomi yazılımı uygulaması
14 Dönem ödevi sunumları
15 Dönem ödevi sunumları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje ve Hazırlığı 1 30 30
Ödev ve Hazırlığı 4 10 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5