Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4090 Intern: Çocuk Diyabet Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciyi çocuk diyabet hemşireliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirmek, öğrencide diyabetli çocuk/ergenin sağlığını etkileyen faktörlere ve sağlıktan sapma durumlarına yönelik aile merkezli görüşlü çocuk diyabet hemşireliği anlayışı geliştirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Diyabet bakım ve tedavisine yönelik konuları içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

diz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, demostrasyon

Staj Durumu

var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çövener Özçelik Ç, Ocakçı AF. (2014) Tip 1 Diyabet Yönetimi. İstanbul Tıp Kitabevi 2. Hockenberry MJ, Wilson D. (2015). Wong's Nursing Care of Infants and Children, 10th Ed, Mosby 3. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (2014). Pediatri Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi 4. Törüner E, Büyükgönenç L (2013). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci diyabetin ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır Öğrenci diyabetin ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır
  • Öğrenci diyabet bakım ve izlemine yönelik temel bilgileri açıklar
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergenin sağlığını değerlendirir
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergen ve ailesine yönelik eğitim planlar
  • Öğrenci diyabetli çocuk/ergen ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı planlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Diyabetin Tanımı ve Patofizyolojisi Ülkemizde ve Dünyada Diyabetin Durumu Diyabetin Önemi
2 Diyabet Hemşireliği Diyabetin Sınıflandırılması Diyabetle İlgili Tanı Testleri
3 Tip 1 Diyabetin Yönetimi - Tip 1 Diyabet ve Sağlıklı Beslenme
4 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) -Tip 1 Diyabet ve Fiziksel Aktivite-Egzersiz
5 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) - İnsülin Tedavisi
6 Tip 1 Diyabetin Yönetimi (Devam) - Bireysel Kontrol
7 Genel Sağlık Önerileri
8 Ara Sınav Haftası
9 Genel Sağlık Önerileri (devam)
10 Tip 1 Diyabetin Akut Komplikasyonları Tip 1 Diyabetin Kronik Komplikasyonları
11 Psikososyal Etkiler
12 Tip 1 Diyabetli Çocuğun Değerlendirilmesi
13 Tip 1 Diyabetli Çocuğun Değerlendirilmesi (Devam)
14 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ailenin Eğitimi
15 Çocukluk Yaş Dönemleri, Tip 1 Diyabet ve Çocuk Diyabet Hemşireliği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev ve Hazırlığı 9 36 324
Sunum ve Hazırlığı 9 18 162
Rapor ve Hazırlığı 9 18 162
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi