Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4072 Intern: Çocuk Ruh Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 8 28,00 2 24

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Çocuk ruh sağlığı kavramları, çocuğun ruhsal gelişimi ve değerlendirilmesi, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen bozukluklar, özelleşmiş tedaviler ve hemşirelik bakımı konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuk, Genç Ana-Babalar, Aysel Ekşi, Ankara,1990 Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Ertuğrul Köroğlu, Ankara, 1998. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Orhan Öztürk,Ankara, 1994. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretim (Yazar:Besti Üstün, Ebru Akgün, Neslihan Partlak İzmir,2005) Interpersonal Relationships, Elizabeth Arnold, Kathleen Underman Boggs, USA,1999. 6.Süreli yayınlar

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMRA KARACA
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Çocuğun gelişim süreçlerinin tanımlayacaktır.
  • Yaygın çocukluk ve adölesan dönemi ruhsal bozukluklarını tanımlayacaktır.
  • Çeşitli tedavi yöntemlerinde çocuk psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlayacaktır.
  • Çocuğun ruhsal gelişim sürecinde ve olası problemlerde aileye danışmanlık yapacaktır
  • Çocuğun gelişim süreçlerinin tanımlayacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çocuğun ruhsal durumunun değerlendirilmesi ve tanılama süreci
2 Ana baba tutumları
3 Çocuk ve aileye yaklaşımda terapötik-nonterapötik iletişim yöntemleri
4 Çocuk psikiyatri hemşiresinin rolleri, sorumlulukları, görev alanları
5 Psikoseksüel gelişim kuramı
6 Psikoseksüel gelişim kuramı
7 Bilişsel gelişim kuramı
8 Ara Sınav Haftası
9 Çocuklukta Özel Eğitim Gerektiren Durumlar ve Bütüncül Bakım
10 Çocuklukta uyum ve davranış bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı
11 Çocuklukta yaygın gelişimsel bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı
12 Çocuklukta dikkat eksikliği ve Çocuklukta iletişim bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı
13 Hiperaktivite bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı
14 • Çocuk ruh sağlığı bozukluklarında tedavi yöntemleri. Çocuk ruh sağlığı bozukluklarında tedavi yöntemleri.
15 Çocuk ruh sağlığı bozukluklarında tedavi yöntemleri.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 30 5 150
Proje ve Hazırlığı 34 5 170
Ödev ve Hazırlığı 35 5 175
Sunum ve Hazırlığı 35 5 175
Arasınav ve Hazırlığı 10 1 10
Final ve Hazırlığı 10 1 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi