Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE1001 Introduction to Industrial Engineering Zorunlu 1 3,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amaçları, Endüstri Mühendisliğine yeni adım adan mühendis adaylarının Endüstri Mühendisliği hakkında bilgi sahibi olması, temel kavramları öğrenmesi ve ileriki yıllarda göreceği derslerer de temel teşkil edecek şekilde endüstri mühendisliği yöntemleri hakkında bilgiler verilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hafta 1: Giriş Hafta 2: İstatistik Hafta 3: İstatistiki Süreç Kontrolü Hafta 4: Benzetim ve Optimizasyon Hafta 5: İş Etüdü Hafta 6: Üretim Planlama ve Kontrol Hafta 7: Kurumsal Kaynak Planlaması Hafta 8: Stok kontrol ve lojistik Hafta 9:Süreç Yönetimi Hafta 10:Toplam Kalite Yönetimi Hafta 11:Stratejik Planlama Hafta 12:Yalın imalat Hafta 13: ZEki İmalat Sistemleri Hafta 14: Endüstri Mühendisliği tekniklerini imalat ve hizmet üretimine uygulanması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sınıfta verilen Toplu Dersler, Ofiste Birebir Dersler, Vaka Çalışmaları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) "Endüstri Mühendisliğine Giriş", Ercan Öztemel (ed), Papatya Yayınları, 4. baskı ,2016 2) "Introduction to Industrial and Systems Engineering" by Wayne C. TURNER, Joe H. MIZE, Kenneth E. CASE and John W. NAZEMETZ, Prentice Hall, >/= 3rd Edtn. 3) "Bir Mühendisin Dünyası" by James L. ADAMS, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, ISBN 975-403-019-7 4) "Çağlar Boyu Teknoloji" by M. Suat ÇAKMAK, Güncel Yayıncılık, ISBN 975-6117-94-1

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi ERCAN ÖZTEMEL
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bilinçli Farkındalığın her alandaki, ama özellikle kendilerinin ve başkalarının temel yaşam ve hayatta kalmalarına bağlı Ana Yetkinliklerindeki önemini kavrayacaklar,
  • Belirsizlik altında Karar-oluşturmanın/almanın Birey açısından zorluğunu ve dolayısıyla Takım-çalışmasının çok boyutlu katkılarını öğrenecekler,
  • Gereksinimler/İsteklerin, Beceriler ve Sistemlerle oldukları kadar Kaynaklarla da olan karşılıklı bağımlılıklarını ve optimal eşleşmelerini anlayacaklar,
  • Yöntemli Düşünmenin Analitik Karar sürecindeki yararlarını gözlemleyecekler, ve son olarak
  • Davranış Biçimleri ve Profillerini, ve özellikle kendininkileri öğrenirken ve de Karar Sürecinde Grup Davranışına odaklanırken İnsan Faktörünün hemen tüm alanlarda ne denli önemli olduğunu değerlendireceklerdir.
  • Dersin sonlarına doğru öğrenciler, İnsanoğlunun sosyal-antropolojik ve teknolojik evrimi boyunca Mühendisliğin tarihsel gelişiminin sonucu olarak bir Endüstri ve Sistem Mühendisinin mesleğini anlayabilecekler,

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş
2 Temel kavramlar
3 istatistik
4 SPC
5 Benzetim
6 Optimizasyon
7 İş ve zaman etüdü
8 Arasınav
9 Planlama ve kontrol
10 Stok yönetimi
11 Toplam kalite yönetimi
12 Süreç yöneteimi
13 Sürekli İyileştirme
14 Yalım imalat
15
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Arasınav ve Hazırlığı 2 25 50
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6