Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 MSE2072 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 4,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere genel olarak malzemelerin, özelde metaller, seramikler ve polimerlerin toplum üzerindeki etkisini göstermek ve malzemelerin işlenmesine genel bir bakış açısı sunmaktır. Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin neler olduğunu ve bu özelliklerin nasıl belirlenebileceğini göstermektir.Ders ayrıca metalurji ve malzeme mühendisliğinde kullanılan genel terminolojinin öğretilmesinin yanı sıra malzemelerin üretim ve işlenmesiyle ilgili bilgilerin öğrencilere tanıtılmasını da amaçlamaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Medeniyet tarihinde malzemeler. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metal, seramik ve polimerler, kompozitler, biyomateryaller ve elektronik malzemeler. Mühendislik malzemelerinin yapısı, kristal ve amorf malzemeler, tek ve çok fazlı malzemeler. Malzemelerin Mekanik özellikleri ve bu özelliklerin belirlenme yöntemleri. Mekanik özelliklerin iyileştirilmesi için izlenen yöntem ve kullanılan araçlar.Seramik, metalik ve polimerik malzemelerin üretim ve işleme prensiplerinden örnekler. Modern mühendislik malzemeleri uygulamaları ve özellikleri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

%25Tahtada anlatım, %75Power point sunumları, Laboratuar gezisi ve Fabrika ziyareti, ev ödevleri ve dönem projesi

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C. Newey and G Weaver, “Materials Principles and Practice”, Butterworths, 1990 Paul H. Wright “Introduction to Engineering” John Wiley&Sons, 1989 Peter A. Thrower, “Materials in Today’s World”, 2 nd Ed., McGraw Hill, New York, 1996

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Metalurji ve malzeme mühendisliğinin önemini anlayacaktır
  • Metalurji ve malzeme mühendisliğinin değerini idrak edecektir
  • Farklı malzemelerin bağlarını ve yapılarını ve uygulama alanlarını anladığını sergileyebilecektir.
  • Metalurji ve malzeme mühendisliği alanındaki bir konuda sunum hazırlama ve sunma becerisi geliştirecektir.
  • Farklı malzemelerin üretim ve özelliklerini tanıyacaktır
  • Malzemelerin mukavemetinin nasıl daha artırılabileceği anlayışını sergileyecektir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Malzeme Bilimi nedir?,Malzemelerin sınıflandırılması ve bölüm laboratuarlarının gezilmesi
2 Bağlar ve malzemelerin yapısı
3 Fazlar ve malzeme hataları
4 Mekanik özellikler
5 Metalllerin mukavemeti nasıl artırılır ?
6 Malzeme seçimi/Metaller
7 Polimerler
8 Yarıyıl Sınavı çalışma
9 Yarıyıl sınavı
10 Seramik Malzemeler
11 Fabrika teknik ziyareti
12 Malzeme seçimi /Polimerler
13 Seramik Malzemeler
14 Kompozit Malzemeler/ Grup sunumları
15 Grup sunumları
16 Grup sunumları
17 Final Sınavı çalışma

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Proje ve Hazırlığı 1 30 30
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6