Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 HUK2082 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İş hukukunun temel özelliklerinin anlaşılması, işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan hukuki sorunlar ile, çalışma barışının sağlanması konusunda fikir üretebilme, çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukların kavranması, sosyal güvenlik sisteminin, toplumdaki riskler karşısındaki durumu hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İş hukukunun temel kavramları İş sözleşmesi ve türleri İşin düzenlenmesi Sosyal güvenliğin genel esasları İşçilerin sosyal güvenliği Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği Memurların sosyal güvenliği İşsizlik sigortası kanunu hükümleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, okuyup yorumlama, tartışma, örnek olay

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nuri ÇELİK.İş Hukuku Dersleri.İstanbul.Beta.2007 Sarper SÜZEK.İş Hukuku.İstanbul.Beta.2006 Müjdat ŞAKAR.İş Hukukuve Sosyal Güvenlik Hukuku.İstanbul.Beta.2009

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GÜRKAN SERT
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İş hukukunun temel özelliklerini açıklayabilir
  • İş hukukunda sorumluluk kavramlarının ne olduğunu bilir
  • İşçi-işveren ilişkilerinde yaşanan hukuki sorunlarla ilgili bakış açısı kazanır
  • Çalışma barışının sağlanması konusunda fikir üretebilir
  • Sosyal güvenlik sisteminin, toplumdaki riskler karşısındaki durumu hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi
2 İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
3 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
4 İşin Düzenlenmesi
5 İş Sağlığı ve Güvenliği
6 İşçi ve İşveren Kuruluşları Kavramı, Unsurları ve İşleyişleri
7 İşçi ve İşveren Kuruluşlarının Faaliyetleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Sosyal Güvenliğin Genel Esasları
10 İşçilerin Sosyal Güvenliği.
11 Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği
12 Memurların Sosyal Güvenliği
13 İşsizlik Sigortası Kanunu Hükümler
14 Uygulamadan örnekler
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Araştırma ve Hazırlığı 1 12 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 14 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5