Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim (Yazar:Ayşe Özcan, Ankara,2006) Interpersonal Relationships, Elizabeth Arnold, Kathleen Underman Boggs, USA,1999. İletişim Çatışmaları ve Empati (Yazar: Üstün Dökmen, Ankara, 1999) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (Yazar M.Orhan Öztürk Ankara,1994)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FADİME BİNGÖL
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kendini Tanıma
2 Kişilik ve İletişim -Atılganlık
3 İletişim, Tanımı, Ögeleri , Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler
4 Mesleki İletişim
5 İletişimde Güçlükler
6 Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler
7 İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler / İletişimi Engelleyen Yöntemler
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 İletişim Yöntemleri Uygulama
11 Aile içi ilişkiler
12 Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim
13 Depresif Hasta ile İletişim
14 Öfkeli Hasta ile İletişim
15 Kayıp ve Yas
16 Ölümü Yaklaşan Hasta/Aie ile İletişim
17 Çalışma Haftası
18 Exam

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi