Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 MATH2059 Numerical Methods Zorunlu 4 4,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı doğruluk, hassasiyet ve kayan noktalı sayılar hakkında bilgi vermek ve lineer denklemler, lineer olmayan denklemler, eğri uydurma, inttegral ve türev alma konuları hakkında nümerik yöntemler göstermektir

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Taylor polinomları, hata ve bilgisayar aritmetiği, kök bulma, interpolasyon ve tahmin, nümerik türev ve integral alma, lineer denklem sistemlerinin çözümü, eğri uydurma, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik dersler, slayt şovları ve bilgisayar programları kullanarak yapılan uygulamalar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atkinson, K. E., Han, W., Elementary Numerical Analysis, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc. Numerical Methods for Engineers, 4th Ed., Steven C. Chapra and Raymond P. Canale, McGraw-Hill, 2002. Numerical Analysis, 3rd Ed., Melvin C. Maron and Robert J. Lopez, Wadsworth, Inc., 1991.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Döğruluk, hassasiyet ve bilgisayar ortamında sayıların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
  • Hata analizi yapabilme ve hesaplardaki hatayı tahmin edebilme
  • Kök bulma yöntemiyle lineer olmayan denklemleri çözebilme
  • İnterpolasyon yöntemiyle fonksiyonlara veya verilere polinom uydurabilme
  • Nümerik yöntemlerle türev ve integral alabilme
  • Lineer denklem sistemlerini çözebilme
  • Düşük kareler yöntemi ile eğri uydurabilme
  • Diferansiyel denklemleri nümerik olarak çözebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş
2 Hata ve bilgisayar aritmetiği
3 Hata ve bilgisayar aritmetiği
4 Kök bulma
5 Kök bulma
6 Lineer Denklem Sistemleri
7 Lineer Denklem Sistemleri
8 Dönem içi sınavı
9 Fonksiyonları Benzetme
10 Fonksiyonları Benzetme
11 Fonksiyonları Benzetme
12 Sayısal İntegral ve Türev Alma
13 Sayısal İntegral ve Türev Alma
14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
15 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
16 Çalışma Haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev ve Hazırlığı 5 6 30
Arasınav ve Hazırlığı 2 24 48
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8