Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3075 Occupational Health and Safety Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere iş ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir bilinç kazandırmaktır. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri belirlemesi, engellemesi ve önlemesi noktasında gerekli donanımları kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Derste endüstriyel kazalar, kaza teorileri, stres ve güvenlik gibi iş güvenliği konuları ile birlikte meslek hastalıkları ve önlemleri, endüstriyel hijyen gibi iş sağlığı ile ilgili konular ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, sınıf içi uygulamalar, sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Bakanlığı Yayınları. 2. Hughes, P., & Ferrett, E. (2015). Introduction to Health and Safety at Work: For the NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety. Routledge. 3. Reese, C. D. (2015). Occupational health and safety management: a practical approach. CRC press.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi HÜSEYİN SELÇUK KILIÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İş ortamındaki iş güvenliği ve sağlığı açısından tehlike oluşturan durumları belirleyebilir.
  • Tehlikeleri önlemek için metotlar önerebilir ve uygulayabilir.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından iş ortamının korunmasının sağlanması için alınması gereken kararları belirleyebilir.
  • Bir iş sistemini iş sağlığı ve güvenliği açısından tasarlayabilir.
  • Çalışanların, iş verenin ve devletin sorumluluklarının neler olduğunu ortaya koyabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihçesi
2 Kişisel sağlık ve güvenlik
3 Endüstriyel kazalar ve sanayideki etkileri
4 Kaza teorileri
5 Endüstriyel kazalar için tedbirler
6 Endüstriyel kazaların kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi
7 Stres ve güvenlik
8 Ara Sınav Haftası
9 Yangınlar ve elektrik güvenliği
10 Kişisel koruyucu ekipman ve önemi
11 Meslek hastalıkları ve önlemler
12 İskelet kas sistemi ve hastalıklar
13 Endüstriyel hijyen
14 Sağlık ve güvenlik eğitimi
15 Dönem ödevi sunumları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje ve Hazırlığı 1 30 30
Ödev ve Hazırlığı 4 10 40
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5