Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3034 Operations Research II Zorunlu 6 7,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Gerçek-hayat problemlerinin matematiksel modellerle gösterilmesi ve bu modellerin yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak çözülmesi/analizi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin analitik düşünme ve sayısal çözüm tekniklerini kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yöneylem Araştırması I konularının gözden geçirilmesi Tamsayılı Doğrusal Programlama Deterministik Dinamik Programlama Markov Zincirleri Oyun Teorisi Klasik Optimizasyon Teorisi Doğrusal Olmayan Programlama Algoritmaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, problem çözme, kısa sınavlar, arasınav ve final sınavı

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taha H.A., Operations Research: An Introduction.,7th edition, Pearson Education Inc. Winston, W.L., Operations Research: Applications and Algorithms, Brooks/Cole, Cengage Learning Hillier, F.S. and Lieberman,G.J., Introduction to Operations Research, McGraw Hill International Edition.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi GÜLFEM TUZKAYA
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta gulfem.tuzkaya@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Uygulamada karşılaşılabilecek doğrusal ve doğrusal olmayan programlama problemlerini, tamsayılı programlama ve şebeke problemlerini tespit edebilir ve bu problemlere özgü matematiksel modeller geliştirebilir
  • Geliştirdiği matematiksel modelleri bilinen yöneylem araştırması yöntemleriyle çözebilir ve sonuçları analiz edebilir
  • Gerektiğinde optimizasyon yazılım paketlerini kullanarak bu matematiksel modelleri çözebilir
  • Kısıtlı kaynakları olan karmaşık sistemlerde en iyi kaynak kullanımını sağlayabilir
  • Çeşitli Markov zincrilerinin davranışını analiz edebilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yöneylem Araştıması I konularının gözden geçirilmesi.
2 Hedef programlama.
3 Hedef programlama.
4 Şebeke modellerinin geliştirilmesi.
5 Şebeke optimizasyon yöntemleri.
6 Şebeke optimizasyon yöntemleri.
7 Arasınav I
8 Tamsayılı doğrusal programlama modellerinin geliştirilmesi.
9 Tamsayılı doğrusal optimizasyon yöntemleri.
10 Tamsayılı doğrusal optimizasyon yöntemleri.
11 Deterministik dinamik programlama.
12 Deterministik dinamik programlama uygulamaları.
13 Arasınav II
14 Markov zincirleri.
15 Markov zincirleri.
16 Final sınavı çalışması
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 30 60
Arasınav ve Hazırlığı 2 25 50
Kısa Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5