Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 PHYS1101 Physics I Zorunlu 1 4,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin 1.Hareket dinamiğiyle ilişkili bir kuvvet sistemlerin çözümlenmesi 2. Bir nesneye uygulanan kuvvet sistemi göz önüne alınarak, yer değiştirme, hız ve nesnenin hareket ivmesi ile ilgili sorunların çözülmesi 3. Newton Hareket Yasalarını açıklama ve düzgün ivmelenmiş hareket içeren problemlerin analizlerine bunların uygulanması 4. Hareket prensiplerinin uygulanması ve bir düzlemde düzgün doğrusal, dairesel ve basit harmonik hareketli kontrollü deneylerin yürütülmesi 5.  Bir nesneye uygulanan kuvvetler sisteminde yapılan işin hesaplanması ve sistemdeki enerjinin bu sistemle ilişkilendirilmesi. 6.  Potansiyel ve kinetik enerji gibi başlıca enerji türleri arasında ayırım yapabilme ve sistemde veliren enerji çeşitleri arasında ilişki kurabilme 7.  Enerji, iş ve momentumun korunumunu içeren problemleri ve kontrollü deneyleri çözebilme davranışlarını kazanmalarını sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1. Hareket, birimler 2. 1 boyutlu hareket, kinematik 3. 2 boyutlu hareket, vektorler 4. Kuvvetler, Newton’un hareket kanunları 5. Newton kanunlarının uygulanması 6. Dairesel hareket, yer çekimi 7. Dönme hareketi 8. Denge 9. Momentum 10.Enerji, iş

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları, ödevler, hazırlık sınavları, proje

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Physics for Scientists and Engineers, by Raymond A. Serway and John W. Jewett, 6th ed,Brooks/Cole Pub Co, 2003. Fundamentals of Physics, by David Halliday, Robert Renick and Jearl Walker, 6th ed, Willey, 2001

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BÜLENT EKİCİ
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Matematiksel sonuçların fiziksel yorumunun araştırılması, fiziksel gerçekliğin açıklamasına uygun matematik uygulaması yapılması ve fiziksel yaklaşım ve fiziksel modelleme düşünce süreçlerine ilişkin bilgi kazanmasıyla eleştirel düşünme ve nicel beceriler oluşturur.
  • Eleştirel düşünme ve fizik içeren durumları veya problemleri nitel olarak analiz etmek için uygun kavramları kullanma yeteneğini gösterir.
  • Fizik problemlerinde nicel çözüm elde etmek için uygun matematiksel teknikleri ve kavramları kullanma yeteneğini gösterir.
  • Fiziksel evreni yöneten temel ilkeleri öğrenir.
  • Modelleme kullanımı, tahmin, alternatif gösterimleri ve orantısal akıl yürütme içeren etkili problem çözme becerilerini geliştirir.
  • Fiziğin temel prensipleri ve hareket, kuvvet, iş, enerji, momentum kavramlarını anlar.
  • Fiziksel ve çevresel gerçekliği, çok çeşitli doğal fenomenler ve bunların birbirine bağlantılarının altında yatan temel fiziksel prinsiplerin nasıl olduğunu anladığını gösterir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Fizik ve Ölçüm
2 Bir boyutta hareket
3 Vektörler
4 İki boyutta hareket
5 Hareket kanunları
6 Dairesel hareket ve Newton'un diğer uygulamaları
7 Bir sistemin enerjisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Enerjisnin korunumu kanunu
10 Doğrusal momentum ve çarpışma
11 Rijit bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi
12 Ara sınav
13 Açısal momentum
14 Statik denge ve elastiklik
15 Statik denge ve elastiklik
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Proje ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 2 24 48
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7