Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2055 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Kalite yönetiminin sağlık hizmetlerinde önemini vurgulamak ve insan odaklı bir yönetim anlayışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kalite Kavramı ve Gelişimi, Kalite Yönetiminin Dünyadaki ve Türkiye’deki Tarihi Gelişimi, Kalite Yönetiminin Temel Kavramları, Kalite Düşünürleri, Benchmarking (Kıyaslama), Toplam Kalite Yönetimi ve Unsurları, Hizmet, Hizmet Kalitesi Kavramı, Hizmet Kalitesi Modelleri ve Boyutları, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri, Kalite Kontrol Çemberleri, Sağlık Hizmetlerinde Yalın Uygulamalar, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Uygulama Örnekleri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, örnek olay incelemesi, tartışma.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sağlık İşletmelerinde Kalite Prof. Dr. Akın MARŞAP Beta Yayınları 2014 -Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite Dr. İbrahim H. KAYRAL 2015 Detay Yayıncılık -İşletmelerde Kalite Yönetimi Turgay BUCAK 2011 İlya İzmir Yayınevi - Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar Uygulamalar 1997 Alfa Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri OKAN CEM KİTAPÇI
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163302070/1438
E - Posta okancem.kitapci@marmara.edu.tr
Web http://abys.marmara.edu.tr/okancem.kitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11:00-12:00 Salı 12:00-13:00

Öğrenme Çıktıları

  • Kalite Kavramını ve Kalitenin Önemini Öğrenir
  • Kalite Yönetimi Uygulamalarını Yorumlar
  • Sağlık İşletmelerinde Riskleri Tanımlar Risklere Yönelik Süreç Haritalarını Analiz Edebilir
  • Takım Çalışmasının Önemini Kavrar İletişim Becerisi Kazanır
  • Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini İrdeler ve İnsan Odaklı Bir Yönetim Anlayışının Önemini Kavrar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kalite Kavramı ve Gelişimi
2 Kalite Yönetimininin Türkiye'deki ve Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
3 Hizmet, Hizmet Kalitesi Kavramı, Hizmet Kalitesi Modelleri ve Boyutları
4 Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar
5 Kalite Düşünürleri
6 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri
7 Çalışma haftası
8 Ara Sınav Haftası
9 Kalite Kontrol Çemberleri
10 Benchmarking (Kıyaslama)
11 Kalite Maliyetleri
12 Sağlık Hizmetlerinde Yalın Düşünce Kavramı
13 5s ve Kanban
14 6 Sigma Uygulamaları ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Uygulama Örnekleri
15 Servqual ve Servperf Modelleri
16 Kalite Fonksiyon Göçerimi
17 Final Sınav Haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Sunum ve Hazırlığı 1 3 3
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5