Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2056 Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Günümüz sağlık yönetiminde ihtiyaç duyulan modern lojistik yönetimi yaklaşım ve stratejileri için gereken temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmak. Sağlık hizmetleri üretiminin etkili, verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için doğru girdinin, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru koşullarda ve en iyi maliyetle sürece dahil edilerek sağlayacak kavram, bilgi ve beceriye sahip lojistik yöneticileri yetiştirmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Öğrencileri sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır. Bunu yerine getirirken de yalnızca operasyonel işlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda rekabet avantajı kazandırıcı yönetim uygulamalarına dönük stratejik bir perspektif de kazandırmak, hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi dersinde öğrencinin sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kazanması beklenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ş. Burak Bekaroğlu, Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi Dersnotları Dean S. Ammer, Purchasing and Materials Management for Health Care Institutions, Lexington Edward D. Sanderson, Hospital Purchasing and Inventory Management, Aspen William L. Scheyer, Handbook of Health Care Material Management, Aspen

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞEVKİ BURAK BEKAROĞLU
Ofis/Oda No 439
Telefon 2163302070/1432
E - Posta bbekaroglu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/sevkiburak.bekaroglu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimini tanımlar
  • Sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü sıralar ve unsurlarını analiz eder
  • Sağlık kuruluşlarında lojistik hizmetlerin organizasyonunu ve temel örgütlenme ilkelerini yorumlar
  • Sağlık hizmetlerinde stok yönetimi ve stok muhasebesi uygulamaları becerisi kazanır
  • Sağlık kuruluşlarında depo yönetimini bilir, stoksuz çalışma modellerini analiz eder

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi
2 Sağlık işletmeleri lojistik yönetiminin tanımı, kavramı ve kapsamları
3 Sağlık ve hastalık kavramı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık hizmetlerinin genel ekonomik sistemle ilişkisi
4 Sağlık hizmetlerinde girdi ve çıktı kavramı, verimlilik, etkililik ve performans kavramları
5 Sağlık organizasyonunun kurumsal çevresi ve çevre unsurlarının tanımlanması
6 Sağlık hizmetlerinde rekabet, sağlık hizmetleri piyasasında rekabeti belirleyen güçler
7 Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetim süreci, lojistik yönetiminin amaçları ve nihai hedefleri, lojistik faaliyetlerinin genel sağlık kurumu içinde üstlendiği rol
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık kurumlarında faaliyet planlaması
10 Sağlık kuruluşlarında mal teslimi, satın alma denetimi ve depolama faaliyetleri
11 Stok kavramı ve stok yönetimi
12 Sağlık hizmetlerinde stok tahmini hesaplamaları
13 Sağlık hizmetlerinde malzemelerin kullanıma hazırlanması
14 Lojistik yönetimi bilgi sistemi ve bileşenleri
15 Sağlık hizmetlerinde atık yönetimi ve geri dönüşüm süreci
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 1 14 14
Sunum ve Hazırlığı 1 6 6
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5