Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 PAZ3035 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Zorunlu 5 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencileri sağlık hizmetlerinde pazarlama alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarında rekabet avantajı kazandırmaya yönelik ilgili yönetim kademelerine hazırlamak. Bunu yerine getirirken de yalnızca operasyonel işlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda stratejik bir bakış açısı kazandırmak

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama dersinde sağlık hizmetleri piyasası ve bir ürün olarak sağlık, rekabet ve rekabetçi piyasa yapılanması, sağlık kuruluşlarında pazar konumlandırması, marka yönetimi, pazarlama stratejileri üzerinde belirleyici sistem unsurlarının tanımlanması, pazarlama karması ve her bir pazarlama karmasına ilişkin rekabetçi stratejilere yer verilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, örnek olay, ödev.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ş. Burak Bekaroğlu, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Dersnotları Eric N. Berkowitz, Essentials of Health Care Marketing, Jones and Bartlett Philip Kotler and Roberta N. Clarke, Marketing for Health Care Organizations, Paramount

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞEVKİ BURAK BEKAROĞLU
Ofis/Oda No 439
Telefon 2163302070/1432
E - Posta bbekaroglu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/sevkiburak.bekaroglu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlar, pazarlama ve müşteri karmalarını bilir
  • Sağlık ve hastalık kavramlarını bilir, sağlık hizmeti türlerini ve sağlık kurumlarını ayırt eder
  • Piyasa türlerini bilir, farklı piyasa yapılarında rekabet türlerini analiz eder
  • Bir piyasada rekabeti belirleyen güçleri ve rekabet avantajı kavramını tanımlayarak jenerik stratejileri yorumlar
  • Sağlık hizmetlerinde pazarlama ve markalaşma stratejileri ve uygulamalarını yapar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi
2 Pazarlamanın tanımı, pazarlama karması, sağlık hizmetlerinde reklama ilişkin mevzuat, sağlık hizmetlerinde pazarlama karşıtı görüşler ve farklı ülke uygulamaları
3 Hizmetlerin genel özellikleri ve sağlık hizmetlerini farklılaştıran yönler, sağlık tanımı sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık piyasası ve ekonomik sistem ilişkisi,
4 Pazar tanımı, pazarlamanın gerçekleşmesi için gerekli şartlar, talebin ortaya çıkışı ve talep türleri, pazarlama anlayışının evrimi
5 Sektör tanımı, sağlık sektörünün sınırları, değer zinciri, rekabet kavramı, rekabeti belirleyen unsurlar, rekabet avantajı sağlayan stratejiler sektörel yoğunlaşma ve yoğunlaşma ölçütleri,
6 Pazar bölümlendirme tanımı, düşey ve yanal pazar bölümlendirme, birleştirme ve ayrıştırma stratejileri, sağlık hizmeti uygulamaları
7 Vaka çalışması
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık hizmetlerinde ürün, ürün yaşam eğrisi kavramı, türleri, sağlık kuruluşlarında hizmet karması ve ürün stratejileri
10 Fiyat, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma ve türleri, fiyatlandırma stratejileri ve sağlık hizmetleri uygulaması, fiyatın konumlandırma gücü
11 Sağlık hizmetlerinde dağıtım fonksiyonu, perakende karması, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalı tercihleri, dağıtımda itme ve çekme stratejileri
12 Sağlık hizmetlerinde ürün lansmanı, tutundurma, tutundurma karması, sağlık iletişimi, pazarlamaya karşılık halkla ilişkiler
13 Pazar araştırmaları ve sağlık hizmetleri uygulamaları, pazarlama faaliyetlerinde performans ölçümü, hastane pazar araştırması ve pazarlama faaliyeti örnekleri
14 Müşteri odaklılık, sağlık kuruluşuyla hastaları arasındaki etkileşim hiyerarşisi, müşteri odaklılık değer matrisi, nasıl daha fazla müşteri odaklı olunabilir
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 14 14
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5