Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2058 Sağlık Hizmetlerinde Proje Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencileri geleceğin birer sağlık yöneticisi olarak, sağlık ve sosyal hizmetlerde önemli bir yer işgal eden proje yönetimi konusunda en güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek projelerde liderlik edebilecek nitelikleri ve kendine güveni kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık İşletmelerinde Proje Yönetimi dersi ile öğrenciye proje kavramı, projenin yönetim aşamaları, sağlık hizmetlerinde görülen proje türleri ve ayırt edici özellikleri ile, karşılaşılan sorunlar ve başa çıkma yollarının verilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, tartışma, soru-cevap, yansıtma, gözlem, vaka çalışmaları, örnek oluşturma kullanılmaktadır

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ş. Burak Bekaroğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Proje Yönetimi Dersnotları Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley Vivien Martin, Managing Projects in Health and Social Care, Routledge Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları, Numune Matbaası

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞEVKİ BURAK BEKAROĞLU
Ofis/Oda No 439
Telefon 2163302070/1432
E - Posta bbekaroglu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/sevkiburak.bekaroglu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık ve sosyal hizmetlerde proje kavramını tanımlar ve özelliklerini analiz eder
  • Proje yönetimini tanımlar, unsurlarını sıralar ve sağlık ve sosyal hizmetlerdeki uygulamaları öğrenir
  • Sağlık ve sosyal hizmet projelerinde örgütsel dış çevre unsurlarını tanımlar, hedef kitleyi ayırt eder ve proje paydaşlarını analiz eder
  • Projelerde fizibilite analizi ve risk değerlemesini bilir, sağlık ve sosyal hizmetlerde proje yönetimi uygulamalarını yorumlar
  • Proje yönetimi sürecini ve araçlarını bilir, uygulama becerisi kazanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi
2 Projenin tanımı, sağlık ve sosyal hizmetlerin tanımı, sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik projelerin temel özellikleri, proje ile program arasındaki farklar
3 Proje kapsamının belirlenmesi, proje yönetiminin aşamaları, zaman, kalite ve maliyet, proje yaşam eğrisi
4 Örgütün dış çevre unsurları, projede hedef kitle ve paydaş kavramları, proje paydaşlarının saptanması, risk yönetimi
5 Kanıta dayalı karar alma mekanizması, projenin yapılabilirliğinin (fizibilite) değerlendirilmesi, çerçeve planın hazırlanması, iş akış şemaları, Gantt şeması
6 Proje organizasyonu, matris yapı, vakalarla sosyal yardım, hastane ve ilaç sektörlerinde proje örgütlenmeleri
7 Proje takviminin ve maliyetlerin hesaplanması, bütçeleme, proje aşamalarına yönelik kontrol ve eşgüdüm mekanizmaları
8 Ara Sınav Haftası
9 Projenin yürütülmesi, proje yönetiminde sorumluluk merkezinin saptanması, yürütmenin takibi ve denetimi, projelerde kalite yönetimi
10 Sağlık ve sosyal hizmetlerde örgüt kültürü, proje yönetimi kültürü ve etik, proje yönetiminde liderlik, iletişim, motivasyon ve takım çalışması
11 Sağlık ve sosyal hizmet projelerinde insan kaynakları yönetimi, kadrolama, sosyalizasyon, ücret ve performans yönetimi, proje başarısının tahmini ve ölçümü
12 Projenin tamamlanması ve genel değerleme, yapısal değerleme mekanizmasının kurulması, sonuçların analizi, sonuç raporunun hazırlanması, sonuçlardan çıkarılacak dersler, paylaşım
13 Vaka çalışmaları: hastane mimarisi projesi, sosyal yardım projesi, aşılama projesi, poliklinik inşası projesi, yeni birim açma projesi
14 Tartışma: projecilik, sivil toplum örgütleri ve sosyal fayda
15 Son sözler, çıkarılan dersler, işlenen konuların genel gözden geçirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 12 12
Final ve Hazırlığı 1 14 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5