Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 HUK1036 Sağlık Hukuku Zorunlu 2 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık Hukuku dersi ile, sağlık alanında uygulanan hukuk metinlerinin neler olduğu belirlenerek,metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştıracak bilgilere yer verildiğinden sağlık yönetimi alanında görev alacak kişileri, konu ile ilgili hukuki problemlerin çözümünde en uygun sonuca ulaştıracaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlık hukukunun amacını teşkil eden temel haklar Sağlık hizmetlerinde medeni hukuk sorumluluğu Sözleşme sorumluluğu Sağlık hizmetlerinde ceza hukuku sorumluluğu Devletin sağlık hizmetlerinden sorumluluğu Hasta hakları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, okuyup yorumlama, tartışma, örnek olay gibi teknikler kullanılacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fehim Üçışık (2012) Sağlık Hukuku, Ötüken Yayınevi, İstanbul. Hakan Hakeri (2013), Tıp Hukuku, Seçkin Kitabevi, Ankara Yener Ünver (2014) Tıp / Sağlık Hukuku, Seçkin Kitabevi, Ankara. Yener Ünver, Hakan Hakeri, Özlem Yenerer Çakmut (2013), Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı, Seçkin Kitabevi, Ankara. Çetin Aşcıoğlu (1993) Tıbbî Yardım ve El atmalardan Sorumluluklar, Ankara. Mehmet Demir (2010),”İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluğu”, TBB Dergisi (89): 96-128.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET EMİN ALŞAHİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık hukukunda uygulanan temel kuralların bilir
  • Sağlık alanında uygulanan hukuk kurallarını açıklayabilir
  • Sağlık hukukunda sorumluluk kavramının ne olduğunu bilir
  • Sağlık alanında yaşanan hukuki sorunlarla ilgili bakış açısı kazanır
  • Hukuksal gerekçelere dayanan çözüm üretir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık Hukukunun Amacını Teşkil Eden Temel Haklar
2 Sağlık Hizmetlerinde Medeni Hukuk Sorumluluğu
3 Sözleşme Sorumluluğu, sözleşme şekilleri ve özellikleri
4 Tazminat ve Şekilleri
5 Hekimin Tedavi Nedeniyle Sorumluluğu
6 İşletenin Sorumluluğu ve Sözleşme Şekilleri
7 Sağlık Hizmetlerinde Ceza Hukuku Sorumluluğu
8 Ara Sınav Haftası
9 Hasta hakları: Aydınlatılmış onam, mahremiyet ve sır saklama, hastanın tedaviyi reddetmesi, tıbbî kayıtları öğrenme, bakım alma hakkı
10 Hastanın yükümlülükleri: İşbirliği, hekimin tavsiyelerine uyma, katlanma, bildirme ve ücret ödeme yükümlülükleri
11 Hekimin yükümlülükleri: Hekimin bireysel performans gösterme, öykü alma, muayene, teşhis, tedavi ve reçete yazma yükümlülükleri , Tıbbî teknik kullanma, sır saklama, bilirkişilik vb.
12 Özel tıbbî müdahaleler: Kastrasyon, sterilizasyon ve estetik cerrahi vb.
13 Hatalı tıbbî uygulama (Malpraktis) ve hukuki sorumluluk.
14 Hekimler, Hemşire ve ebeler gibi sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve uyması gereken kurallar
15 İlaç hukuku
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 14 14
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 22 22
Arasınav ve Hazırlığı 1 16 16
Final ve Hazırlığı 1 24 24

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5