Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2059 Sağlık İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bilgi yönetiminin sağlık hizmetleri sunumu içindeki önemini vurgulamak amaçlanmaktadır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bilgi okuryazarlığı ve bilgi yönetimi, Bilginin yönetimini gerektiren faktörler ve sağlık işletmeleri, Bilgi yönetiminde önemli kavramlar, Örgütsel bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi, Bilgi yönetimi uygulamaları, Bilgi haritaları ve sağlık işletmelerinde kullanımı, Örgütsel değişim kapsamında bilgi yönetimi, Bilgi teknolojilerine hazırbulunuşluk ve bilgi yönetimi, Sağlık işletmelerinde iş zekâsı uygulamaları ve veri madenciliği, Yenilikçi bilgi yönetimi uygulama örneği olarak crowdsourcing (kalabalıklardan yararlanma) ve sağlık alanında kullanımı, Örgütsel çeviklik, örgütsel öğrenme, öğrenme yönelimlilik, örgüt kültürü, işletme stratejisi ve bilgi yönetimi, Kurumsal bilgelik, bilgi işçileri, bilgi sistemlerinin işletme faaliyetlerinde etkin kullanımı ve bilgi yönetimi, Entelektüel kapasite, sosyal kapasite, organizasyonun bilgi yaratma kapasitesi ve bilgi yönetimi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, örnek olay incelemesi, tartışma, ödev sunumu.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Seval Özbalcı, Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon. Astana Yayınları, 2018. -Tupper F. Cawsey, Gene Deszca, Cynthia Ingols. Organizational Change An Action-Oriented Toolkit. Sage Publications, Second Edition, 2012. -Edited by Yogesh K. Dwivedi, Michael R. Wade, Scott L. Schneberger. Information Systems Theory Explaining and Predicting Our Digital Society, Vol.2, 2012. -Carayannis, Elias G. Institutional Learning and Knowledge Transfer Across Communities New Tools of Global Governance, 2012. -Asiye Kakırman Yıldız Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi Süreç ve Haritalar Beta BasımYayım Dağıtım 1.Baskı Mayıs, İstanbul, 2011. -Editör: Mustafa Turhan. Hakan Bayram. Bilgi Toplumu ve Bilgi Yönetimi. Etap Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2010. -Derleyen Mustafa Sağsan. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. Siyasal Kitabevi, Eylül, Ankara, 2010. -Edited by Oded Maimon, Lior Rokach. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. 2010. -Editör Murat Dinçmen. Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları. Papatya Yayıncılık Eğitim, 1.Basım, Mart İstanbul, 2010. -Editör İbrahim Güran Yumuşak. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi. İstanbul:TÜBİTAK, 2010. -Ömer Faruk Akyüz. İnsan ve Bilgi Ekseninde entelektüel sermayenin etkin yönetimi. İstanbul,201? -Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Eflatun Yayınevi 1.Basım Eylül 2009. -Editor Murray Jennex. Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.Hershey PA: Information Science. 2008. -Edt. Rajeev K.Bali, Ashish N. Dwivedi. Healthcare Knowledge Management Issues Advances Successes, Springer, 2007. -Berat Bırfın Bir Bayraktar. 21.yy Bilgi Yöneticisi: Özellikleri, Rol ve Becerileri, Yetkinlikleri ve Alışkanlıkları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007. -Berat Bir Bayraktar. Bilgi Yönetimi Akademik Yaklaşımlar. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1.Bası, Aralık 2006. -Halil Zaim. Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İşaret Yayınları, Nisan, İstanbul, 2005. -Gottschalk Petter. Strategic knowledge management. Hershey, PA:IDEA. 2005. -Ed. Jennex, Murray E. Case Studies in Knowledge Management. Hershey: Idea Group Publishing.2005 -Yılmaz Argüden. Entelektüel Sermaye. İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları, 2005. -Mark L. Lengnick-Hall, Cynthia A.Lengnick-Hall; Çeviren: Günhan Günay. Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul:Dışbank, 2004. -İsmet Barutçugil. Bilgi Yönetimi. Kariyer Yayınevi, Ekim, İstanbul, 2002. -Amrit Tiwana; Çeviren: Elif Özsayar. Bilginin Yönetimi. İstanbul:Dışbank, 2003. -Murat Türk. Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi. Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003. Edited by Knowledge Management: Current Issues and Challenges. Hershey, PA:IRM Press, 2003. -Osman Yazıcıoğlu, Oğuz Borat, Cemil Hakan Kılıç. Bilgi Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, 2014. -Erdal Şencan. Bilgi yönetimi ve sanal halkla ilişkiler. Eğitim Kitabevi Yayınları, 2013. -Cevat Celep, Buket Çetin. Bilgi Yönetimi: Örgütlerde Bilgi Paylaşımı Kültürü Yaratma. Anı Yayıncılık, 2003. -E.Pelin Baytekin. Bilgi Yönetimi: Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme. Ege Üniversitesi Basımevi, 2012. -Sevinç Gülseçen. Bilgi ve Bilginin Yönetimi. Papatya Yayıncılık, 2012. -Editör Sevinç Gülseçen. Bilgi Yönetimi Bilgi Üreticileri, Büyük Veri, İnovasyon ve Kurumsal Zeka. Papatya Bilim, 2016. -Muhteşem Baran. Büyük Veri Bilgi Yönetimi ve İş Zekası. Beta Basım Yayım. 2017. -Edited Hsinchun Chen, Sherrilynne S. Fuller, Carol Friedmang, William Hersh. Medical Informatics Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. 2005. (SBT için)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NUR ŞİŞMAN KİTAPÇI
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163302070/1440
E - Posta nsisman@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/nur.sismankitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11:00-12:00 Salı 12:00-13:00

Öğrenme Çıktıları

  • Bilgi okuryazarlığı kavramını tanımlar
  • Sağlık işletmelerinde bilgi yönetiminin önemini bilir
  • Bilgi yönetimi uygulamalarını değerlendirir
  • Sağlık işletmeleri için yenilikçi bilgi yönetimi uygulamalarını bilir
  • Sağlık hizmetinin kalitesini geliştirmeye yönelik bilgi yönetimi uygulamalarını savunur

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Bilgi okuryazarlığı ve bilgi yönetimi
2 Bilginin yönetimini gerektiren faktörler ve sağlık işletmeleri
3 Bilgi yönetiminde önemli kavramlar
4 Örgütsel bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi
5 Bilgi yönetimi uygulamaları
6 Bilgi haritaları ve sağlık işletmelerinde kullanımı
7 Değişim yönetimi perspektifinde bilgi yönetimi uygulamaları
8 Ara Sınav Haftası
9 Bilgi teknolojilerine hazırbulunuşluk ve bilgi yönetimi
10 Sağlık işletmelerinde iş zekâsı uygulamaları ve veri madenciliği
11 Yenilikçi bilgi yönetimi uygulama örneği olarak crowdsourcing (kalabalıklardan yararlanma) ve sağlık alanında kullanımı
12 Örgütsel çeviklik, örgütsel öğrenme, öğrenme yönelimlilik, örgüt kültürü, işletme stratejisi ve bilgi yönetimi
13 Kurumsal bilgelik, bilgi işçileri, bilgi sistemlerinin işletme faaliyetlerinde etkin kullanımı ve bilgi yönetimi
14 Entelektüel kapasite, sosyal kapasite
15 Organizasyonun bilgi yaratma kapasitesi ve bilgi yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınav Haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 3 3
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5