Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 DB2036 Sağlık İşletmelerinde Davranış Yönetimi Zorunlu 4 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencileri, sağlık işletmelerinde davranış yönetimi konusunda düşünce ve davranış sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak,gerek kamuda gerekse özel sektörde diğer meslektaşlarına göre farklılık yaratabilmeleri dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hastane Yöneticiliği Temel Yaklaşımlar ve Öneriler-Nilay Gemlik İşletme Yöneticiliği-Tamer Koçel Davranış Bilimleri Salih Güney

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE NİLAY GEMLİK
Ofis/Oda No 1337
Telefon 02163302070-1319
E - Posta ngemlik@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlık alanında çalışacak yönetici adayları iletişimi öğrenir
  • Sağlık alanında çalışacak yönetici adayları davranışlarının yönetiminde kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olur
  • Çatışmayı yönetmenin yollarını öğrenir
  • Değişim yönetimi ve güç yönetimini öğrenir
  • Liderlik teorilerini öğrenir ve uygular

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık işletmelerinde davranış yönetiminin yeri ve önemi
2 Sağlık işletmelerinde örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar
3 Sağlık işletmelerinde kişilik ve kişisel farklılıkların analizi
4 Sağlık işletmelerinde gruplar ve gruplararası farklılıklar
5 Sağlık işletmelerinde örgüt kültürü
6 Vaka çalışması
7 Sağlık işletmelerinde davranış yönetiminde iletişimin rolü
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık işletmelerinde örgütsel davranışlar
10 Sağlık işletmelerinde liderlik ve ve lider davranışının analizi
11 Sağlık işletmelerinde takım yönetimi
12 Sağlık İşletmelerinde stres ve başedebilme yolları
13 Sağlık işletmelerinde motivasyon
14 Sağlık işletmelerinde çatışma ve çatışmanın çözümlenmesi
15 Sağlık işletmelerinde örgüt geliştirme ve örgüt geliştirme teknikleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 30 30
Seminer ve Hazırlığı 1 30 30
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 35 35

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5