Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 IK3015 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 6 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi diğer üretim faktörlerine göre yönetilmesi çok daha zor ve karmaşık bir konudur. İnsan kaynağının iyi yönetilmesi planlı ve sistemli bir çalışmanın yürütülmesi ile mümkündür. Bu dersin amacı öğrencilere sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan Kaynakları Yönetimi-Zeyyat Sabuncuoğlu Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi-Selma Söyük Kamu ve Özel kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi-Halil Can, Sahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım Hastane Yöneticiliği temel yaklaşımlar ve öneriler-Nilay Gemlik

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE NİLAY GEMLİK
Ofis/Oda No 1337
Telefon 02163302070-1319
E - Posta ngemlik.marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi

Öğrenme Çıktıları

  • insan kaynakları işlevlerini yönetim açısından değerlendirir ve uygular değerlendirilerek personel yönetiminden farklarını kavramak
  • İşçi işveren ilişkilerini öğrenir
  • takım içinde çalışma becerisine sahip olur
  • İKY ne stratejik açıdan bakmayı öğrenir
  • Klinik ve yönetsel bilgi sistemlerini öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Tanımı, Önemi, Çevresel Faktörler
2 İş Analizi ve İş Dizaynı
3 İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi
4 Eğitim ve Geliştirme
5 Performans Değerlendirme
6 VAKA DEĞERLENDİRME
7 Performans Değerlendirme yöntemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Kariyer Planlama
10 İşletmelerde ücret yönetimi
11 İş Değerleme
12 İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı
13 Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması
14 İşçi-İşveren İlişkileri
15 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 25 75
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 35 35

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5