Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 NKY3036 Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Yönetim Zorunlu 6 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sayısal verilerin kullanılması,modellenmesi,analitik düşünce ve karar verme konusunda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sayısal verilerle ilgili isabetli karar almada kullanılan yöntemleri) içermektedir. Farklı sağlık işletmelerinde kuruluştan faaliyete başlayana kadar oluşabilecek her aşama ile ilgili olarak sayısal verileri kullanarak model kurma ve vak'a çözmek konusundaki yaklaşımlar işlenmektedir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım ve problem çözümü, Vak'a medhodu ile vaka çalışması

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Yaşar Özcan. Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2013. Çekerol GS. Kantitatif Tahmin Yöntemleri. Ankara : Nisan Kitabevi, 2012; 2012. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03925a&AN=marmara.M0127526&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid. Accessed February 1, 2019. Halaç O. Kantitatif Karar Verme Teknikleri: (Yöneylem Araştırmasına Giriş). İstanbul : Evrim Dağıtım, 1991; 1991. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03925a&AN=marmara.NI03770&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid. Accessed February 1, 2019.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri RAMAZAN ÖZGÜR ÇATAR
Ofis/Oda No 437
Telefon 2163302070/1440
E - Posta rocatar@marmara.edu.tr
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 13:00-15:00

Öğrenme Çıktıları

  • Karar alırken geçerli argumanlara dayandırır, yönetsel kararları sayısal yöntemlerle irdeler
  • Sağlık yönetimi konusunda mesleki bilgiyi kavrama becerisi kazanır
  • Sağlık hizmetleri yönetimindeki karar problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanır
  • Yeni modeller konusunda bilgi sahibi olur ve kullanır.
  • Yönetimsel becerileri geliştirme ve organize etme becerisi kazanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sayısal karar verme tekniklerine giriş
2 Tahmin Yöntemleri
3 Belirsizlik altında karar verme
4 Risk altında karar verme
5 Kuruluş yeri seçimi kararları
6 Bölüm yerleşimi kararları
7 Ders Çalışma Haftası
8 Ara Sınav Haftası
9 Değişim mühendisliği uygulamaları
10 Kadrolama kararları
11 İş planlaması kararları
12 Verimlilik yönetimi kararları
13 Verimlilik yönetimi kararları II
14 Stok yönetimi kararları
15 Vaka Analizi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 4 60
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 14 14
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5