Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 MUH2035 Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, işletmenin maliyetlerinin belirlenmesinde ve yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu dersin içerdiği konular, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılmasıdır. Bunların dışında, bütçenin hazırlanması ve bütçenin yönetim için planlama ve kontrol mekanizması olarak kullanılmasıdır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, tartışma, soru-cevap, yansıtma, gözlem, vaka çalışmaları, örnek oluşturma kullanılmaktadır

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Russel D. Cost Accounting 2001. Essentials of Cost Accounting for Health Care Organizations, 3rd Edition Steven Finkler, PhD, CPA, Judith Baker, PhD, CPA, David Ward, PhD Jones & Bartlett March 2007

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI AKSOY HAZIR
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Maliyet muhasebesinnin tanımı yapar.
  • Sağlık işletmelerinde maliyet kavramlarını karşılaştırır.
  • İşçi ve sağlık hizmet maliyetlerinin hesaplar.
  • Üretim, stok maliyetlerini hesaplar.
  • Bir sağlık kuruluşunda maliyet muhasebesini hesaplar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Maliyet muhasebesi ile ilğili temel kavramlar
2 Hesap planı dönem içi ve sonu işleyişleri örnek problemler
3 Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ve stoklar
4 işçilik Maliyeti
5 ücret sitemleri
6
7 çeşili işçilik sorunları ve maliyet
8 Ara Sınav Haftası
9 Genel üretim maliyeti
10 Maliyet unsurları
11 Sipariş sistemleri
12 safha ve karma maliyet sistemleri
13 örnek problem seçme
14 Fire ve bozuk mamuller
15 Genel tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 30 30
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 32 32
Final ve Hazırlığı 1 38 38

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5