Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2061 Sağlık İşletmelerinde Modern Yönetim Teknikleri Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere sağlık yönetimi alanında güncel ve çağdaş yönetim tekniklerini öğreterek onlara yenilikçi ve farklı bakış açısı kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetim Kuramları içerisinde Çağdaş Yönetimin Yeri Küreselleşme ve Yönetim Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları Yönetim Tarzları (Amerikan, Japon, Z Teorisi, T Tipi) Toplam Kalite Yönetimi Stratejik Yönetimin Çerçevesi Benchmarking Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Personel Güçlendirme Risk ve Kriz Yönetimi Öğrenen, Sanal ve Şebeke Organizasyonlar Değişim ve Çatışma Yönetimi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt, araştırma

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Parlak, Bekir (2016). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta Basım Yayım. -Erol Eren 2003 Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Beta Basım Yayın -Mehmet Öztürk 2003 İşletme ve Yönetim Papatya Yayınları -Akın Marşap Sağlık İşletmelerinde Kalite Beta Basım Yayın

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri OKAN CEM KİTAPÇI
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163302070/1438
E - Posta okancem.kitapci@marmara.edu.tr
Web http://abys.marmara.edu.tr/okancem.kitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11:00-12:00 Salı 12:00-13:00

Öğrenme Çıktıları

  • Modern yönetim teknikleri, felsefe, araç ve teknikleri hakkında bilgiler verir.
  • Yönetim tarzları, örgütsel yapı ve tasarımları tanımlar ve karşılaştırır
  • Yönetimde güncel yaklaşımları yorumlayabilir ve sorgulayabilir.
  • Modern yönetim yaklaşımlarına uygun yapı ve sistemler hakkında sahip olduğu bilgileri sağlık alanında kullanma becerisi kazanır.
  • Toplam Kalite Yönetimini bilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yönetim Kuramları içerisinde Çağdaş Yönetimin Yeri
2 Küreselleşme ve Yönetim
3 Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları
4 Yönetim Tarzları (Amerikan, Japon, Z Teorisi, T Tipi)
5 Toplam Kalite Yönetimi
6 Stratejik Yönetimin Çerçevesi
7 Benchmarking
8 Ara Sınav Haftası
9 Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
10 Personel Güçlendirme
11 Zaman Yönetimi
12 Risk ve Kriz Yönetimi
13 Öğrenen, Sanal ve Şebeke Organizasyonlar
14 Değişim ve Çatışma Yönetimi ve 6 sigma
15 Stres Yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınav Haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 10 30
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 1 3 3
Laboratuvar ve Hazırlığı 0
Atölye ve Hazırlığı 0
Sunum ve Hazırlığı 1 4 4
Seminer ve Hazırlığı 0
Demo ve Hazırlığı 0
Araştırma ve Hazırlığı 3 5 15
Rapor ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5