Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2062 Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, örgütlerin neden/nasıl değiştiğini ve bu değişim sürecinin yöneticiler tarafından nasıl yönetilip yönlendirildiğinin araştırılması ve incelenmesidir. Bu çerçevede örgütlerde yaşanan değişim türleri arasındaki farklılığın belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması ve konuya ilişkin uygulamalar ele alınacaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste hastanelerde değişimin tanımı, nedenleri, türleri, süreci ve yönetilmesi ele alınacaktır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağlar, İrfan (2013), Örgüt Geliştirme (Küresel Normlu Çağdaş Değişim Yönetimi Aracı Olarak),Nobel Basım yayın, Ankara. Örgüt Geliştirme-Örgüt Değişimine Yön Veren Süreç - Donald L. Anderson, 2010. Hastane Yöneticiliği Temel Yaklaşımlar ve Öneriler-Nilay Gemlik, 2018. Hastane Yönetiminde 4 boyut, Nilay Gemlik, 2018.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE NİLAY GEMLİK
Ofis/Oda No 1337
Telefon 02163302070-1319
E - Posta ngemlik@gmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi

Öğrenme Çıktıları

  • Değişim yönetimini ve değişen şartları tanımlayabilir
  • Örgüt geliştirmenin başarısını sağlayacak unsurları kişi ve örgüt olarak tanımlar
  • İş genişletme, güç analizi konuları hakkında bilgi sahibi olur
  • Danışmanlık kavramını tanımlar ve uygular
  • Girişimcilik konusunu bilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verme
2 Örgüt geliştirme kavramı ve sağlık kuruluşlarında örgüt geliştirme bileşenleri
3 Örgüt geliştirmenin amacı, hedefi, planlaması
4 Sağlık kuruluşlarında örgüt geliştirme süreci
5 Girişimcilik ve Girişimcilik ruhu
6 Vaka Çalışması
7 Danışmanlık nedir?
8 Ara Sınav Haftası
9 Hedeflerle yönetim
10 Örgütsel stratejiler
11 Takım çalışması
12 Çalışma yaşamının kalitesi
13 Duyarlılık eğitimi
14 Sağlık kuruluşlarında örgüt geliştirme örnekleri
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 7 7
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 2 10 20
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5