Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2063 Sağlık İşletmelerinde Performans Analizi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek; sağlık işletmelerinde performans ölçme ve değerlendirme yapabilmek; sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret uygulamalarını değerlendirebilmek; sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri değerlendirebilmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste performans yönetimi kavramı üzerinde durularak sağlık işletmelerinde performans yönetimi süreci ve performans yönetimi modelleri hakkında bilgi verilecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Performans Yönetimi Sistemleri, Cavide Uyargil, 2008. Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi - Türkiye Örneği, Sabahatin Aydın, 2015. Performans Değerlendirmesi, Kathleen Jordan, 2010.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HATİCE NİLAY GEMLİK
Ofis/Oda No 1337
Telefon 02163302070-1319
E - Posta ngemlik@gmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi

Öğrenme Çıktıları

  • Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları bilir
  • Sağlık işletmelerinde performans ölçümü konusunda bilgi sahibi olur
  • Sağlık Bakanlığı performans yönetimi modeli hakkında bilgi sahibi olur
  • Sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri bilir
  • Hastanelerde uygulanan performans hakkında bilgi sahibi olur

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Performans ve performans yönetimi kavramı
2 Performans yönetimi süreci
3 Performans ölçme ve değerlendirme
4 Performansa dayalı ücret
5 Bireysel ve kurumsal performans
6 Performans yönetiminde karşılaşılan sorunlar
7 Sağlık hizmetlerinde performans değerlendirme modelleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ücret sistemleri
10 Sağlık Bakanlığı performans yönetimi modeli
11 Kamu sağlık işletmelerinde performans yönetimi uygulamaları
12 Özel sağlık işletmelerinde performans yönetimi uygulamaları
13 Performans yönetiminde güncel konular
14 Vaka analizi
15 Vaka analizi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Araştırma ve Hazırlığı 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 14 14
Final ve Hazırlığı 1 19 19

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5