Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2064 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dersin amacı, sağlık işletmelerinde yaşanabilecek sağlık hizmetleri ve işletmeye yönelik risklerin tanımlanması, risk yönetimi ve değerleme araçlarının bilinmesi ve bu risklerin hastane personeli, hasta, toplum ve işletme açısından oluşturduğu sonuçların kavranmasının sağlanmasıdır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin içeriği risk yönetimi kavramı, risk yönetimi programı geliştirme, riskin değerlendirilmesi, hasta güvenliği ve risk yönetimi, akreditasyon ve risk yönetimi, çalışan güvenliği ve risk yönetimi, sağlık hizmetlerindeki çeşitli standartlar ve yasal düzenlemeler konularını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1:Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarım, M. (2013), Tıbbi Risk Yönetimi (İçinde: Hastane Yönetimi), Ed: Haydar Sur, Tunçay Palteki, İstanbul: Nobel Yayınları Fıkırkoca, M. (2003). Bütünsel Risk Yönetimi, Ankara: Kalder Yayınları Bolgün, K.E ve Akçay, M.B. (2005). Risk Yönetimi, İstanbul: Scala Yayıncılık Beck, U. (2011). Risk Toplumu (Başka Bir Modernliğe Doğru), 2. Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları Youngberg, B.J. (2011), Principles of Risk management and Patient Safety, Sudbury: Mass. : Jones & Bartlett Learning

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRE İŞCİ
Ofis/Oda No 1440
Telefon 0216 330 20 70
E - Posta emre.isci@marmara.edu.tr
Web http://abys.marmara.edu.tr/emre.isci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 12.00-13.00; Perşembe 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Risk yönetimi kavramının sağlık hizmetlerinde yerini ve önemini kavrar.
  • Riskin hesaplanmasını, sayısallaştırılmasını, analiz-değerlendirmesini ve temel mantığını öğrenir.
  • Sağlık hizmetlerine yönelik bazı tıbbi riskler ile finansal risk ve kriz yönetimini bilir.
  • Çalışan ve hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri bilir.
  • Risk yönetimi ile ilgili çeşitli alanda (radyasyon, ilaç, kalibrasyon, enfeksiyon vb.) var olan standartları ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Risk yönetimi felsefesi (Risk kavramı, doğrusallık -Newton, Laplace-, Belirsizlik kuramı (Heisenberg), Kaos ve kelebek etkisi)
2 Risk yönetiminin işletme fonksiyonları ile ilişkisi, çevre-örgüt ilişkisi (karmaşıklık, dinamiklik, belirsizlik)
3 Risk yönetim süreci I (Planlama, analiz ve değerleme)
4 Risk yönetim süreci II (Planlama, analiz ve değerleme)
5 Risk yönetimi bileşenleri (Temel istatistiki yöntemler-tanımlayıcı istatistikler-grafikler-zaman serileri-korelasyon-regresyon)
6 Finansal açıdan risk yönetimi (Yatırım riskleri, temel finansal rasyolar)
7 Sağlık işletmelerinde kriz yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Hasta güvenliği
10 Sağlık işletmelerinde çalışan güvenliği
11 Hastanelerde Afet yönetimi
12 İlaç güvenliği
13 Tıbbi cihaz kalibrasyonu ve güvenliği
14 Hastanelerde enfeksiyon konrtolü
15 Radyasyon güvenliği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 1 6 6
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 12 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5