Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2070 Sağlık Turizmi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Son yıllarda oldukça hızlı gelişme gösteren sağlık turizmi, sağlık turizmi kurumları, tıbbı ve termal tedavi açısından ülkemizin sahip olduğu kaynaklar, tıbbi ve termal tedavi amaçlı turistlerin hakları, sağlık turizmi kapsamında turistlerin ve işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini öğrencilere belletmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Turizm, sağlık ve turist sağlığı kavramları, dünyada ve Türkiye´de sağlık turizminin gelişimi ve önemi, turist sağlığı ve turizme etkileri, sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmeler, sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri, sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik yasal mevzuat, turist sağlığı ile ilgili başlıca kurum ve kuruluşlar, görev, yetki ve sorumlulukları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, tartışma, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Türkiye'de Sağlık Turizmi Sektörü, Kemal Güven, Selma Demirci, İ.T.Odası 2012 İstanbul. - Türkiye'nin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve Politika Önerileri, Binler Aysel, T. C. Kalkınma Bakanlığı, 2015, Ankara. -Sağlık Turizmi Prof. Dr. dilaver TEGİLİMOĞLU siyasal kitapevi 2013 Ankara

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri OKAN CEM KİTAPÇI
Ofis/Oda No 437
Telefon 02163302070/1438
E - Posta okancem.kitapci@marmara.edu.tr
Web http://abys.marmara.edu.tr/okancem.kitapci/
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11:00-12:00 Salı 12:00-13:00

Öğrenme Çıktıları

  • Turizm, sağlık, güvenlik, turist sağlığı kavramları, sağlık ve turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
  • Dünyada ve Türkiye´de sağlık turizminin gelişimi ve önemi, dünyada ve türkiye´de sağlık turizmi uygulamaları hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
  • Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
  • Sağlık turizmi ve turist sağlığına yönelik yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
  • Sağlık turizminin paydaşlarını bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Turizm, Sağlık, Sağlık Turizmi, Turist Sağlığı
2 Sağlık ve Küreselleşme İlişkisi
3 Dünyada Sağlık Turizminin Gelişim Nedenleri
4 Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Turizmi Uygulamaları
5 Avrupa Birliği Ülkelerinde Sağlık Turizmi Faaliyetleri
6 Asya Kıtasında Sağlık Turizmi Faaliyetleri
7 Amerika Kıtasında Sağlık Turizmi Faaliyetleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Dünyada İleri Yaş ve Engelli Turizmi
10 Avrupa Kıtasında Sağlık Turizmi Faaliyetleri Termal Turizm, İleri yaş ve Engelli Turizmi Faaliyetleri
11 Türkiye'de Medikal Turizm faaliyetleri
12 Sağlık Turizminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
13 Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığına Yönelik Yasal Mevzuat
14 Sağlık Turizminin Paydaşları ve Kurumlar ArasıKoordinasyon
15 Vaka Çalışması
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınav Haftası

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5