Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE4000 Summer Practice II Zorunlu 7 10,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İlk dört yarıyılda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin imalat işletmelerinde gelişmesini sağlamak, izleyen yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin imalat ve servis işletmelerinde Endüstri Mühendislerinin yaptıkları ve yapabilecekleri işlerle ve iş yaşamının gerçekleriyle tanışmış olmaları beklenmektedir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Üretim veya Servis işletmelerinde gerçekleştirilecek 6 haftalık pratik uygulama sonucunda, öğrenciler araştırma ve gözlemlerini içeren teknik bir rapor hazırlayarak teslim ederler.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Staj yapılan iş yerindeki çalışma, görüşme ve gözlemler.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaz staj raporu hazırlama formatı.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BEYTULLAH GÜLTEKİN ÇETİNER
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik aygıtlarını kullanabilme becerisi
  • Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
  • Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
  • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
  • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Saha Uygulaması
2 Saha Uygulaması
3 Saha Uygulaması
4 Saha Uygulaması
5 Saha Uygulaması
6 Saha Uygulaması
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev ve Hazırlığı 1 150 150
Araştırma ve Hazırlığı 1 100 100

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5