Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3040 Systems Engineering Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere insan odaklı ve kolay anlaşaılabilir bir yaklaşımla en güncel sistem geliştirme metodlarını, araçlarını ve tekniklerini öğretmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

1. Bölüm: Sistem Analizinin Temelleri Analistin ne yaptığı, bilgi sistemlerinin kurumlarla nasıl uyuştuğu ve sistem projelerinin yazılım araçları kullanılarak nasıl yönetildiği konularına odaklanır. 2. Bölüm: Bilgi Gereksinimleri Analizi Bilgi gereksinimleri analizinin sistematik ve yapısal metodlar kullanılarak nasıl yapıldığı işlenir. Öğrencilerin sistem geliştirme yaklaşımını anlamalarına imkan sağlanır. 3. Bölüm: Analiz Süreci Analiz süreci detaylandırılır, yapısal ve yarı-yapısal kararaların analizi, bilgi akışı analizi işlenir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders sunum dosyaları kullanılarak işlenir, kullanılan sunumların çıktıları öğrenci ile paylaşılır.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Systems Analysis and Design, 8/E Kenneth E. Kendall Julie E. Kendall ISBN-10: 013608916X ISBN-13: 9780136089162 Publisher: Prentice Hall

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi BEYTULLAH GÜLTEKİN ÇETİNER
Ofis/Oda No
Telefon
E-Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • İnteraktif ve etkileşimsiz yöntemlerle kullanıcı ihtiyaçlarının belirlemeyi öğrenme
  • Veri akış diyagramlarını hazırlayabilme
  • Sistem analistinin rol ve görevlerini anlama
  • BT proje yönetiminin önemini anlama
  • Yaygın kullanılan bilgi sistemi geliştirme metodlarını bilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sistem tanımı ve bilgi sistemleri ile ilgili hatırlatmalar
2 Sistem analistinin rol ve görevleri
3 Kurumsal sistemleri anlama ve modelleme
4 Proje Yönetimi
5 Bilgi gereksinimleri analizine giriş, ilgili metod ve araçlar
6 Bilgi Toplama: İnteraktif Yöntemler
7 Bilgi Toplama: Etkileşimli olmayan yöntemler
8 1. Yıliçi Sınavı
9 Çevik modelleme ve prototip yöntemi
10 Sistemlerin veri (bilgi/belge) akış diyagramı kullanarak analizi
11 Sistemlerin veri (bilgi/belge) akış diyagramı kullanarak analizi (devamı)
12 Sistemlerin veri sözlüğü kullanarak analizi
13 Gözden geçirme ve 2. Yıliçi Sınavı
14 Süreç spesifikasyonları ve yapısal kararlar
15 Nesne tabanlı sistem analizi ve tasarımı, UML kullanımı
16 Final Sınavı Hazırlığı
17 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 2 5 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5