Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 ISL1033 Temel İşletmecilik Zorunlu 1 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İşletmecilik ile ilgili temel bilgiler; işletmelerin kuruluşu; yönetim ve işlevleri; pazarlama yönetimi; üretim yönetimi; insan kaynakları yönetimi; muhasebe ve finansman yönetimi; işletmelerin hukuki yapıları;

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncer, D., Ayhan, D. Y. ve Varoğlu, D. (2009). Genel İşletmecilik Bilgileri. Ankara: Siyasal Kitabevi. Koçel, T ; Temel İşletmecilik (2017). Örücüc, E. (2013) Modern İşletmecilik, Dora, Bursa Mucuk, İ. (2013), Modern İşletmecilik, Türkmen kitabevi, İstanbul.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMA ARTUKOĞLU
Ofis/Oda No 329
Telefon 02163302070
E - Posta sartukoglu@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • İşletmecilikle ilgili temel kavramları öğrenir.
  • İşletmenin kuruluş yeri seçimi ve kurulması ile bilgileri öğrenir
  • İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenerek işletmeyi bir bütün olarak inceleme becerisini kazanır.
  • İşletmeciliğe ilişkin güncel gelişmeleri öğrenir
  • Teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanabileceği becerisini kazanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar
2 İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
3 İşletmenin kurulumunun gerçekleştirilmesi
4 İşletmenin fonksiyonları
5 İşletmenin yönetim fonksiyonu
6 İşletmenin yönetim fonksiyonu-İyi bir yöneticinin özellikleri neler olabilir? Örnek olay incelemeleri
7 İşletmenin insan kaynakları fonksiyonu. Bir kaynak olarak insanın işletmeler için önemi nedir? Güncel iş hayatından örnekler
8 Ara Sınav Haftası
9 İşletmenin üretim fonksiyonu-Ne-nasıl üretilecek? Üretilen Ürünün niteliğinin belirlenmesinde karar verici kim? Örnek incelemler
10 İşletmenin pazarlama fonksiyonu-İşletmeler neden pazarlamaya ihtiyaç duyuyorlar? Acaba müşterilerin tüketim alışkanlıkları pazarlamanın birer ürünü olabilir mi?
11 İşletmenin muhasebe finansman fonksiyonu-paranın işletmeler için önemi nedir? Muhasebenin ürettiği bilgi işletmeler için ne anlam ifade etmektedir.
12 Halkla İlişkiler ve Ar-Ge
13 İşletme türleri-Hukuki yapıları-Neden farklı tip işletmelerin varlığından bahsediyoruz.?
14 İşletmecelikte güncel konular
15 Vaka çalışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 14 14
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5