Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SGL2079 Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivleme Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; tıbbi verilerin dokümantasyonunun tarihçesini ve önemini anlatmak, verilerin saklanma şekillerini sunmak, kalite ve hukuk esaslarını belirlemektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Tıbbi dokümantasyonun tanımı, özellikleri, hukuki yönü, dosyalama, arşiv vb. konular işlenecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, slayt sunumu, soru-cevap.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı AE, Hiperlink (Firm). Tıbbi Dokümantasyon : (Elektronik - Kağıt). İzmir: Hiperlink; 2012. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=703774&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid. Accessed February 1, 2019. Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon I. Bursa : Uludağ Üniversitesi, 2004; 2004. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03925a&AN=marmara.M0033944&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid. Accessed February 1, 2019. Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon II (Tıbbi Arşivcilik). Bursa : Uludağ Üniversitesi, 2002; 2002. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat03925a&AN=marmara.M0033071&lang=tr&site=eds-live&scope=site&authtype=uid. Accessed February 1, 2019.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri RAMAZAN ÖZGÜR ÇATAR
Ofis/Oda No 437
Telefon 2163302070/1440
E - Posta rocatar@marmara.edu.tr
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri Persembe 12:00-14:00

Öğrenme Çıktıları

  • Tıbbi verilerin dokümantasyonunun önemini bilir
  • Verilerin saklanma şekillerini kavrar
  • Elektronik Sağlık Kayıtlarında Güvenlik ve Mahremiyetin öneminin farkındadır.
  • Elektronik ortamda arşivleme becerisine sahiptir.
  • Tıbbi sekreterlik mesleği ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Tanışma ve ders içeriğine giriş
2 Tıbbi Dökümanın Tanımı ve Tarihçesi
3 Tıbbi Dökümantasyonun Tanımı ve Tarihçesi
4 Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri
5 Hasta Dosyaları
6 Tıbbi Dökümasyonun Hukuksal Yönü
7 Dosya Saklama Yöntemleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Arşivleme
10 Arşivlemede otomasyon kullanımı
11 Hastalıkların Uluslararası Dökümantasyon Sistemi
12 Standartlar ve Veri Paylaşımı, Dökümantasyonda Kalite
13 Tıbbi Yazışmalar
14 Elektronik Sağlık Kayıtlarında Güvenlik ve Mahremiyet
15 Tıbbi Dökümantasyonun Geleceği
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 8 8
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5