Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2071 Toplum Sağlığı ve Epidemiyoloji Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Epidemiyoloji dersinin amacı; öğrenciye epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, toplum sağlığını en fazla etkileyen etmenlerin etken-çevre-insan özelliklerine göre neden-sonuç ilişkileri ve epidemiyolojik araştırmalar konusunda bilgi kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Epidemiyoloji dersi; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramları, toplum sağlığını etkileyen tüm etmenleri, etken-çevre-insan özellikleri açısından değerlendirmeyi ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin bilgiyi kapsar. Dersin kapsamında; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, epidemiyolojik araştırmaların özellikleri, etken-çevre-insan etkileşimi, epidemiyolojinin uygulama alanları (enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser epidemiyolojisi) gibi konular yer almaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009. 3.Tezcan S. Epidemiyoloji. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayın No: 92/1, Meteksan A.Ş. Ankara; 1992. 4.Ahrens W, Pigeat I (Eds). Handbook of Epidemiology, Springer, Germany; 2006.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri YAŞAR KESKİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Epidemiyolojiye ilişkin temel kavramları bilir
  • Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilir
  • Epidemiyolojik araştırma sonuçlarını yorumlar
  • Epidemiyolojik araştırma planlar, uygular ve değerlendirebilir
  • Sağlık olaylarının bilimsel değerlendirme ve ölçülmesinde epidemiyolojik hız ve oranları hesaplayabilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplum sağlığı ile ilgili kavramsal çerçeve
2 Toplum sağlığınıetkileyen etmenler
3 Epidemiyolojik veri kaynakları ve sağlık ölçütleri
4 Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları
5 Epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve ANKET
6 Gözlemsel araştırmalar
7 Deneysel ve Metodolojik araştırmalar
8 Ara Sınav Haftası
9 Tanımlayıcı ve analitik araştırmalar
10 Kesitsel araştırmalar ve Kohort araştırmaları
11 Araştırmada raporlandırma
12 Verilerin analizi ve sunuluşu
13 Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
14 Salgın Analizi
15 Kronik hastalıklar ve kanser epidemiyolojisi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5