Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - 2015 IE3036 Work Study and Ergonomics Zorunlu 6 5,00

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere iş metotlarının iyileştirilmesi ve ölçülmesinde kullanılan prensip ve tekniklerle birlikte insan faktörlerinin kavramları ve insan-makine sisteminin tasarımı ve etkleşimi noktasında bilgi sağlamaktır. Farklı sanayi kollarında üretkenliği arttırmak için öğrencilerin metot etüdü, zaman etüdü ve insan faktörlerine ilişkin yeteneklerle donatılması da amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İş sistemleri tasarımına giriş (Dersin genel içeriği ve kapsamı, üretkenlik, iş etüdü ve ergonominn temel tanımları ve ilgili sistemlerin tarihsel gelişimi) Metot Etüdü (Metot etüdünün tanımıi kapsamı, amaçları, adımları ile şekil ve diyagramlar) Metot Etüdü (Şekil ve diyagramlara devam, sınıf uygulaması) İş ölçümü (İş ölçümünün tanımı, kapsamı ve amaçları, iş ölçümünde kullanılan metotlar) İş ölçümü (Kronometraj tekniği, tempo belirleme ve paylar, önceden belirlenmiş zaman sistemleri ve sınıf uygulaması) İş ölçümü (Standart data sistemleri, iş örneklemesi, sınıf uygulaması) Ergonomiye giriş (Tanımı, kapsam ve amaçlar, insan-makine sistemleri, ergonomideki temel alanlar) Fiziksel ergonomi (İnsan fizyolojisi, antropometri ve tasarım, iş tasarımı prensipleri, iş çevresi, makine ve ekipmanlar) Fiziksel ergonomi (Çevresel faktörler, ofis ergonomisi, ofis ergonomisi için yazılım) Bilişsel ergonomi (Bilgi teorisi, insan bilgi işleme modeli, temel bilişsel işler ve bilişsel iş için tasarım prensipleri) İş güvenliği ve sağlığı (Endüstriyel kazalar ve yaralanmalar, meslek hastalıkları ve bozuklukları, ilgili kanunlar ve performans göstergeleri) Yazılım Uygulaması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sunum, laboratuvar uygulamaları, dönem projeleri, sınavlar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. B.W.Niebel, A.Freivalds Methods, Standards, and Work Design. Eleventh Edition, (2003) 2. Wickens, W. D., Lee, J. D., Liu, Y., Gordon Becker, S. E. An Introduction to Human Factors Engineering. (2nd ed.).Pearson Prentice Hall.(2004) ISBN: 0-13-183736-2

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğretim Üyesi HÜSEYİN SELÇUK KILIÇ
Ofis/Oda No MA 320
Telefon +90(216)3480292-1331
E-Posta huseyin.kilic@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 14:00-17:00

Öğrenme Çıktıları

  • Antropometrik veri kullanarak ergonomik tasarım yapabilmek
  • İşi sorgulayabilmek ve analiz edebilmek
  • Tasarım parametrelerini uygulayabilmek ve çalışanla çalışma koşulları, iş istasyonu, alet ve ekiipmanlar arasındaki uyumluluğu arttırmak
  • Üretim etkinliğini zaman, malzeme, efor ve kaynak israfını elimine ederek arttırmak
  • Bir işin standart süresini bulabilmek için uygun iş ölçüm tekniğini seçebilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İş sistemleri tasarımına giriş (Dersin genel içeriği ve kapsamı, üretkenlik, iş etüdü ve ergonominin temel tanımları ve ilgili sistemlerin tarihsel gelişimi)
2 Metot Etüdü (Metot etüdünün tanımı kapsamı, amaçları, adımları ile şekil ve diyagramlar)
3 Metot Etüdü (Şekil ve diyagramlara devam, sınıf uygulaması)
4 İş ölçümü (İş ölçümünün tanımı, kapsamı ve amaçları, iş ölçümünde kullanılan metotlar)
5 İş ölçümü (Kronometraj tekniği, tempo belirleme ve paylar, önceden belirlenmiş zaman sistemleri ve sınıf uygulaması)
6 İş ölçümü (Standart data sistemleri, iş örneklemesi, sınıf uygulaması)
7 Ara Sınav Öncesi İş Etüdü Problemleri Çözümü
8 Ara Sınav Haftası
9 Ergonomiye giriş (Tanımı, kapsam ve amaçlar, insan-makine sistemleri, ergonomideki temel alanlar)
10 Fiziksel ergonomi (İnsan fizyolojisi, antropometri ve tasarım, iş tasarımı prensipleri, iş çevresi, makine ve ekipmanlar)
11 Fiziksel ergonomi (Çevresel faktörler, ofis ergonomisi, ofis ergonomisi için yazılım)
12 Bilişsel ergonomi (Bilgi teorisi, insan bilgi işleme modeli, temel bilişsel işler ve bilişsel iş için tasarım prensipleri)
13 İş güvenliği ve sağlığı (Endüstriyel kazalar ve yaralanmalar, meslek hastalıkları ve bozuklukları, ilgili kanunlar ve performans göstergeleri)
14 Yazılım Uygulaması
15 Final Öncesi Ergonomi Problemleri Çözümü
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 1 50 50
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5