Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 YON1036 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Yönetim fonksiyonlarının uygulanmasını sağlamaya yönelik öğrenim becerileri kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetimin ve organizasyon teorilerini, fonksiyonları detaylı şekilde anlatılır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1: Teorik Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 10: Beyin Fırtınası,

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncer, D., Ayhan, D. Y. ve Varoğlu, D. (2009). Genel İşletmecilik Bilgileri. Ankara: Siyasal Kitabevi. Koçel, T ; Temel İşletmecilik Örücüc, E. (2013) Modern İşletmecilik, Dora, Bursa Mucuk, İ. (2013), Modern İşletmecilik, Türkmen kitabevi, İstanbul.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMA ARTUKOĞLU
Ofis/Oda No 329
Telefon 02163302070
E - Posta sartukoglu@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri Pazartesi 11.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili temel kavramları öğrenir
  • Planlama fonksiyonunun detaylandırmasını öğrenir
  • Organizasyon fonksiyonunun detaylandırmasını öğrenir
  • Koordinasyon ve yürütme fonksiyonunun detaylandırmasını öğrenir
  • Denetim ve geri bildirim fonksiyonunun detaylandırmasını öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yönetim ve organizasyon kavramıyla ilgili kavramlar
2 Planlama kavramı çeşitleri ve süreci
3 Organizasyon yapılarına değerlendirilmesi
4 Organizasyon teorileri
5 Modern teori sonrası yaklaşımlar
6 Toplam kalite yönetimi ve kalite kontrol
7 Genel tekrar
8 Ara Sınav Haftası
9 Stratejik yönetim
10 Yönetim ve stratejik yönetim fonksiyonlarının karşılaştırması
11 Koordinasyon
12 Denetim
13 Yöneticilik ve motivasyon
14 Yöneticilik ve liderlik
15 Genel tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5