Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 1982 yılında üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 1997 yılına kadar eğitim dili İngilizce olarak devam etmiş daha sonrasında ise eğitim dili Türkçe olmuştur. 1998 yılında ise Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda eğitim süresi 5 yıla çıkmıştır. Bununla beraber ile Anabilim Dalımız Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesi altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ismini almıştır. Programda bulunan dersler Fen-Edebiyat Fakültesinde ve Atatürk Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anabilim dalımızda 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Anabilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri Ortaöğretim “Matematik Öğretmeni” olarak dört yılda mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak 2. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavından (YGS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik Öğretmenliği programında Yabancı Dil I-II (İngilizce) dersi yer almaktadır. Her akademik yılın başında bu dersten muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar programındaki bu dersten muaf olmaktadırlar.

Program Profili

Türkçe eğitim verilen ana bilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan ve teknolojik gelişmelerden haberdar olup bunları en etkili biçimde kullanıp öğretim faaliyetlerini düzenleyebilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında öğrenmiş olduğu farklı öğretim yöntem ve stratejilerini bulunduğu koşullara uygun şekilde düzenleyip öğretime sürecinde uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Matematik öğretmeni unvanı alarak mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme (KPSS) sınavından almış oldukları puana bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda ve etüt eğitim merkezlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerimizden bazıları ise akademik kariyerine yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli olan not ortalamasını, ALES ve İngilizce (ÜDS, KPDS, TOEFL) puanını sağlamak koşuluyla tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlar Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik programlarında ya da Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Matematik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme gibi farklı programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi (BDS); Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ise %60 tır. AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD harfli başarı notlarından birini alan öğrenci dersten başarılı sayılmaktadır. 4. dönem sonunda 1.80 not ortalamasına sahip olmayan öğrenci 5. dönemden ders alamamaktadır.Sınav ve başarı değerlendirme ile ilgili yönergeye http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf adresinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, proje ve staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Atatürk Eğitim Fakültesi Tel: 0 216 3459090 e-mail; ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile ortak çalışan Matematik öğretmenliği programı çerçevesinde öğrencilerimizin alan bilgisi ve meslek bilgisi gelişimlerini destekleyecek 40’ın üzerinde öğretim üyesi bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde bulunan donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir.

Müfredat

Müfredat