Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesiyle birlikte 27 Temmuz 1987 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1990-1991 akademik yılında almıştır ve 1994 yılında ise ilk lisans mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1993 yılından beri yüksek lisans eğitimi ve 2011 yılından beri doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği ya da yakın alanlarda Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren adaylar lisansüstü programlara kabul edilmezler. Diğer gerekli şartlar başvuru döneminden önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizcedir. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim politikası hızla gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun dersler ve laboratuar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bölümümüz, nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen altyapı projeleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmektedir. Hızla gelişen ve yaygınlaşan uygulamaları ile Bilgisayar Mühendisliği toplum yaşamının her alanına girmekte ve yaşamımızı olumlu yönde etkilemektedir. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının temel amacı, geleceğin lider araştırmacı ve yöneticileri olacak olan öğrencilerimizin bilgi birikimini yeni ve ileri konularla zenginleştirmek, onları araştırmaya teşvik etmek, farklı uygulama alanları için çözümler bulunmasına yönelik olarak öğrencilerimize değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, lisansüstü programlarımızın diğer bir öncelikli hedefi de yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası dergilerde yayınlanması yoluyla üniversitemizin ve özellikle bölümümüzün bilime katkısını arttırmaktır. Bilgisayar mühendisliğinin yeni ve ileri konularına yönelik olarak öğrencilerimize bilgi birikimi kazandırmayı ve bu alanlarda araştırma alt yapılarını zenginleştirmeyi hedeflediğimizden dolayı, alanımızda olan gelişmelere paralel olarak lisansüstü programlarımız uygun şekilde güncellenmektedir. Araştırma konularından bazıları şu şekildedir: Yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama - çok çekirdekli hesaplama, mikroişlemci tasarımı ve gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü işleme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, optimizasyon ve oyun teorisi.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Dileyen mezunlarımız, çalışma hayatının yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde doktora ve sonrası akademik çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Universitesi Muhendislik Fakültesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu Goztepe Kampusu Kadikoy 34722 - ISTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
  • Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
  • Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
  • disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
  • To gain life long learning and research routines
  • Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
  • Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
  • Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
  • Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
  • Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat