Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri

Program Tanımları

Kuruluş

Su Ürünleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2001-2002 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile kurulmuştur. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitimi için öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır (www.marmara.edu.tr). Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarından daha önce alınan ve başarılı olunan derslerin içeriği anabiilim dalımızda okutulan derslerle uygun olması halinde, muafiyet ve intibak komisyonu kararı ile ilgili derslerden muaf olunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalımız yüksek lisan öğrencilerinin mezuniyeti için, zorunlu desleri ve seminerlerini başarmış olmak koşuluyla danışmanı ile birlikte yürüttüğü tezini başarı ile tamamlaması yeterlidir.

Program Profili

Kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayarak tezini teslim eden ve tez sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması verilir. Su Ürünleri Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler balıkçılık alanındaki temel bilgileri öğrenmeyi içsularda ve denizlerde balık yetiştirmeyi, besleme ve balık nakillerini yapmayı, balık hastalıklarını tanı ve tedavi etmeyi, su ürünleri avcılığı ve işleme teknolojilerini uygulamayı, proje hazırlamayı, işyeri ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda ,araştırma kurumlarında, Su ürünleri işleme tesislerinde, av filolarında, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı, Özel sektöründe (yem fabrikları, su ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri) ve kamuda ( Devlet su işleri, tarım bakanlığı, çevre bakanlığı ve üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkanları) su ürünleri mühendisi olarak çalışma imkanları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, anabilim dalımızda doktora programı bulunmadığı için, bu alandan öğrenci kabul eden su ürünleri anabilim dalı ve programa uyumlu diğer bilim dallarında doktora programına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Su Ürünleri Anabilim Dalının açmış olduğu derslerden başarılı olabilmek için; "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uyarınca Ara Sınavın % 50'si ve Final Sınavının % 50'si alınarak değerlendirme yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Meral SOYLU E-Posta: msoylu@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 629 Anabilim Dalı'nın Web Sitesi: http://fbe.marmara.edu.tr/dosya/dokuman/dabd/surun/SURgiris110309.htm Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Programı A Blok OdaNo:A318 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Anabilim Dalı Erasmus Temsilcisi Doç. Dr. Erhan SOYLU E-Posta: esoylu@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 629 Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Programı A Blok OdaNo:A318 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ülkemizdeki ve dünyadaki su ürünleri sektörünü tanıma becerisi
 • Su ürünleri alanında araştırma yapma,veri toplama ve değerlendirme ile yayın yapabilme becerisi
 • Tatlı su ve Deniz Ekosistemlerinin özelliklerini belirleme,balık,omurgasız ve bitki türlerini tanıma becerisi
 • Tatlı su ve Deniz balıklarının üretimi,yavru elde edilmesi,beslenmesi olanaklarını tanıma becerisi
 • Balıklarda besleme,yem üretimi ve yavru bakımı,ergin balıkların yemlenmesi becerisini kazanma
 • Su kalitesi kriterlerinin öğrenilmesi,çevre kirliliği,önlenmesi ile ÇED raporu hazırlama ilkelerini kazanma becerisi
 • Balık hastalıklarını tanımlama,hijyen kurallarını öğrenme ve parazitleri tanıma becerisi
 • Av araçları,donanımları ve balıkçı gemilerinin özellikleri ile avcılık sahalarını belirleme becerisi
 • Akarsu,Göl ve Deniz Ekosistemleri ve bu sistemlerde yaşayan balıklar ile omurgasız türlerinin sistematik,ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlama becerisi
 • Balıklar ile Omurgasız hayvanlar ve sucul bitkilerin işleme yöntemlerini öğrenme becerisi
 • Balık hastalıklarını tedavi edebilme becerisi
 • Balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağ kafesler ve donanımını ayırt etme becerisi
 • Balık stoklarının belirlenmesi, korunması ve yönetimi becerisi
 • Deniz ve tatlısu ekosistemlerinin özellikleri ile madde döngülerini tanımlama becerisi
 • Alglerin biyolojik, ekonomik ve üretim özelliklerini belirleme becerisi
 • Denizlerin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat