Marmara University
Marmara University Lifelong Learning Programme

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği

Program Tanımları

Kuruluş

06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla “İktisadi ve İdari Programlar” Bölümüne bağlı “Turizm İşletmeciliği” programı açılmış ve bu programlara 1988–1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlamıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Otel,Konaklama ve İkram Hizmetleri bölümü altında "Turizm ve Otel İşletmeciliği" programı yer almaktadır

Kazanılan Derece

Bu programı bitiren öğrenci önlisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler Meslek Lisesi mezunu öğrenciler olup, sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Ancak lise başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler, DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olurlarsa, hazırlık sınıfını atlayarak, 1.sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda , yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 sene hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler, 60 işgünü stajlarını da yaparak mezun olabilmektedir.

Program Profili

Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerde çalışmak üzere ara eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim yapan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda 4'er saat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Özellikle 2.sınıfta, otelcilik ile ilglili meslek dersleri almaktadırlar (Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Yönetimi, Konaklam İşletmeleri Yönetimi vb). Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü stajlarını yaparak, öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler, 3 ve daha üstü yıldızlı otellerde farklı departmanlarda iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, otel yöneticiliğine kadar çıkma imkanına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını tamamlayan ve mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, DGS (dikey geçiş) sınavına girme hakkı kazanır. Bu sınavdan aldıkları puanlara göre , sınav kitapçığında belirtilen 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yaptıkları okullarda, önlisans pprogramında yer alan ve içerik ve kredi bakımından uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. bunun yanında bazı derslerde ödev,bitirme projesi gibi çalışmalara da yer verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Buprogramdan mezun olmak için öğrencinin hazırlık sınıfından geçmesi, 2 yıllık önlisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS'yi tamamlaması, GANO (Genel akademik not ortalaması)'nın 2.00 ve üzeri olması ve 60 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU filiz.cakir@marmara.edu.tr Anadoluhisarı Kampüsü-Beykoz 0216 3088843

Bölüm Olanakları

Bölümde biri doçent biri Yrd.Doç.Dr. olmak üzere 6 öğretim elemanı yer almaktadır. bunun yanı sıra yüksekokulumuzda kadrolu diğer öğretim elemanları ile sektörden görevlendirme ile gelen öğretim görevlileri de eğitime katkı sağlamaktadırlar. Dersler yüksekokul bünyesindeki 2 anfi ve 10 derslik ile bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Öğrencilere önbüro yönetimi ile ilgili güncel bilgsayar programları öğretilmektedir. Kat hizmetleri, yiyecek içecek yönetimi gibi bölüm dersleri de kısmen uygulamalı olarak verilmektedir. Mezun öğrencilere turizm alanında faaliyet gösteren otellerde istihdam olanakları da sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
 • Otellerdeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Türkiye'nin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatabilir.
 • Otellerde önbüro departmanı ile ilgili bütün manuel ve bilgisayarlı işlemleri bilir ve kullanır.
 • Otellerde yiyecek içecek departmanı ile ilgili bütün bilgilere sahiptir.
 • Otellerde kat hizmetleri departmanındaki bütün uygulamaları bilir.
 • Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması için gerekli uygulamaları yapar.
 • Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
 • Turizm ve otelcilikle ilgili mevzuat bilgisine sahiptir.
 • Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
 • Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.
 • Temel ekonomi bilgisine sahiptir.
 • Bilgisayar kullanmayı bilir, paket programları kullanabilir,bilgisayar ortamında çözüm üretebilir.
 • Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahiptir,çözüm odaklıdır.
 • Turizm alanında temel matematik bilgisine sahiptir.
 • Turizm eğitiminden gelen teorik bilgilerini, çeşitli alanlarda görev yapan konuk konuşmacılar sayesinde uygulama ile birleştirerek, sektörel ilişkilerini geliştirir.
 • Yaptığı staj sayesinde teorik bilgilerini uygulamada kullanmayı öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat