Marmara University
Marmara University Lifelong Learning Programme

Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Program Tanımları

Kuruluş

06.11.1987 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla "İktisadi ve İdari Programlar" Bölümüne bağlı "Turizm İşletmeciliği" programı açılmış ve bu programlara 1988 - 1989 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Benzer şekilde 08.09.1994 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla da Seyahat Acentacılığı programı kurulmuş ve 1994 - 1995 eğitim ve öğretim yılında da bu programa öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2011 yılında YÖK'ün yeni düzenlemesi ile meslek yüksekokulunda bölümler oluşturulmuştur. Buna göre, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri bölümü altında "Turizm ve Seyahat Hizmetleri" programı yer almaktadır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibariyle de eğitim dili %30 İngilizce olmuştur

Kazanılan Derece

Tur operatörü

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kayıt yaptıracak öğrenciler YGS'na girebilirler. Bunun yanında Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin başarı ortalamaları da yerleştirmede dikkate alınmaktadır. Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Bu programı bitiren öğrenciler, DGS sınavına girerek, kazandıkları takdirde 4 yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 1 yıllık İngilizce hazırlık okurlar. Ancak yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfını atlayarak, 1. sınıfa başlayabilirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 yıl hazırlık + 2 yıl önlisans derslerinden geçerek toplam kredisini tamamlayan öğrenciler, 60 işgünü stajlarını da yaparak mezun olabilmektedirler.

Program Profili

Programın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarında çalışmak üzere eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sktöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. 1 yıllık hazırlık bölümünde İngilizce eğitim alan öğrenciler, 2 yıllık (4 yarıyıl) dönemde her bir yarıyılda haftada 4'er saaat İngilizce ve ikinci yabancı dil olarak Almanca/Fransızca ders görmektedirler. Özellikle 2. sınıfta seyahat acentacılığı ile ilgili meslek dersleri almaktadırlar (Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı, Biletleme, Otomatik Rezervasyon ve Biletleme, Seyahat Acentalarında Pazarlama, vb.) Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 60 işgünü stajlarını yaparak teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler, A, B ve C grubu seyahat acentalarında iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, çeşitli kademelerde yöneticiliğe kadar çıkma imkanına sahiptir. Kendi seyahat acentalarını kuran mezunlarımız da mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bir yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıllık önlisans süresini tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında öğrenciler derslerden başarılı olmak için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınava tabi tutulur. Arasınavın %40'ı, Yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır. Her iki sınavın toplamının 50 ve üzerinde olması gerekir. Final sınavı notunun da her halukarda 50 ve üzerinde olması zorunludur. Aksi halde ders tekrarı gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri aşağıdaki mezuniyet koşullarını eksiksiz olarak yerine getirmlerine bağlıdır. Koşulların yerine getirilmemesi sınıf veya ders tekrarına yol açabilir: Lisans için tüm derslerden başarılı olmak ve 2.00 ortalama, Hazırlık sınıfını bitirmiş olmak, İstanbul'daki A veya B grubu seyahat acentalarında 60 işgünü staj yapmış olmak, 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Şeref TÜR Adres: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ANADOLU HİSARI KAMPÜSÜ ANADOLU HİSARI BEYKOZ - İSTANBUL Telefon: 0 216 308 88 43 Faks: 0 216 30806 31 Web: http://sbmyo.marmara.edu.tr e-posta: seref@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi ve sektörün tüm olanakları öğrencilerin yararı için kullanılmaktadır.

Müfredat