Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Müfredat