Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bilgisayar Mühendisliğine MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Mühendisliği eğitimi süresince 240 AKTS sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, bilgisayar sektörünün isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm henüz mezun vermemiştir. Bölümümüz alanında uygulama ağırlıklı eğitim almış Bilgisayar Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirmeyi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezuniyet sonrası başvuru ve giriş şartlarını sağladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği eğitimi süresince 240 AKTS başarmak koşulunun sağlanması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Hasan ERDAL e-posta: herdal@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Ali Buldu e-posta: alibuldu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

2 Adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 Adet Görüntü İşleme Laboratuarı, 1 Adet Gömülü Sistemler Laboratuarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi

- Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

- Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

- Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi

- Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi

- Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık

- Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.

 • Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi
 • Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi
 • Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi
 • Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi
 • Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi
 • Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık
 • Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
 • Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi

- Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

- Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

- Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi

- Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi

- Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık

- Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.

Müfredat